Duszyński Józef

Józef Duszyński (1894 – 1967)

Urodził się w dniu 8.03.1894 r. w Miłosławiu jako syn Jana i Marianny z domu Lewandowskiej.

Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej w 6. Kompanii Infanterie-Regiment 155 został ranny w 1916 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w Miłosławiu w okresie od 16.11.1918 r. do 14.01.1919 r., służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Zajmował się werbowaniem ochotników do powstania, wysyłał ich do Wrześni do tworzącego się tam oddziału powstańczego. Rozbrajał żołnierzy niemieckich i osadników w okolicy Miłosławia i Wrześni. Brał udział w ochronie mienia kolejowego na odcinku Żerków – Września, jako dowódca odcinka. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Poznaniu przy ul. Głównej 44. Żonaty z Jadwigą (1896 – 1965).

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 17.10.1935 r. pod nr 6519. Należał do Koła Kolejowego w Poznaniu.

Zmarł w dniu 28.10.1967 r. w Poznaniu i został pochowany w dniu 31.10.1967 r. w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym Miłostowo.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.