Siankowski Józef

Józef Siankowski (1883- 1977)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego

Urodził się w dniu 2.03.1883 r. w Książnie jako syn Jana i Marianny z domu Skrzypczak.

Powołany do Armii Niemieckiej służył w 2. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment nr 37 powołanego w 1914 r. w Środzie. Podczas I wojny był dwukrotnie ranny.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim na odcinku Miłosław, Września i Gniezno. Po zakończeniu działań wojennych został zwolniony ze służby wojskowej dnia 30.4.1919 r.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72.

Ożeniony z Marianną (1884-1965). Zmarł w Poznaniu i został pochowany w dniu 4.11.1977 r. na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. uchwała Rady Państwa nr 12.17-0.1048 z dnia 17.12.1958 r.