Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960) Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny. W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. […]

Rutkowski Kazimierz

Urodził się w dniu 21.02.1897 r. we Wrześni jako syn Ignacego i Stanisławy z domu Puzdrakiewicz. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym w miłosławskiej szkole. Szkołę powszechną ukończył w 1911 r. w Miłosławiu. Po jej ukończeniu podjął naukę rzemiosła. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 28.12.1918 r. do dnia 8.02.1919, początkowo we […]

Wątroba Andrzej

Andrzej Wątroba (1879-1967) Urodził się w dniu 25.11.1879 r. w Miłosławiu jako syn Kajetana i Marianny z domu Jankowiak. Z zawodu był murarzem. Ożenił się w 1905 r. z Antoniną Woźniak (1883-). Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Zmarł w dniu 16.05.1967 r. w Winnejgórze. Został pochowany na miłosławskim cmentarzu.

Mencel Stanisław

Stanisław Mencel (1899 – 1919) Urodził się w dniu 17.04.1899 r. w Miłosławiu jako syn robotnika Michała i Ernestyny z domu Bąk. Powołany do Armii Niemieckiej został  w 1918 r. ranny. Służył w stopniu szeregowca w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego, a następnie w 3. Kompanii 59. Pułku Piechoty. Podczas walk na froncie […]

Piskorski Marian Ludomir

Marian Ludomir Piskorski (1899-1973) Urodził się w dniu 25.03.1899 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Wandy z domu Mączyńskiej. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 w czasie od grudnia 1918 r. do końca Powstania w walkach pod Gnieznem, Strzelnem i Inowrocławiem. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego […]

Siankowski Józef

Józef Siankowski (1883- 1977) Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego Urodził się w dniu 2.03.1883 r. w Książnie jako syn Jana i Marianny z domu Skrzypczak. Powołany do Armii Niemieckiej służył w 2. Kompanii Reserve-Infanterie-Regiment nr 37 powołanego w 1914 r. w Środzie. Podczas I wojny był dwukrotnie ranny. Brał udział w […]