Tomczak Kazimierz

Kazimierz Tomczak (1900 – 1963) Urodził się 3.02.1900 w Miłosławiu jako syn Ludwika i Marianny z d. Węgorek. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wstapił jako ochotnik do tworzącej się kompanii miłosławskiej. Brał udział w walkach o Inowrocław i Złotniki pod Inowrocławiem (źródło: CAW WBH SRI DOK VII I.371.7/A.45). Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim. […]

Monarcha Marcin

Marcin Monarcha (1894 – 1968) Urodził się 12.10.1894 r. w Chociczy Wielkiej jako syn Jakuba i Marianny z domu Kretkowskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Obłaczkowie i brał udział w szkolnym strajku. Po powrocie z wojny światowej w dniu 9.11.1918 r. wstąpił w dniu 11.11.1918 r. do Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Miłosławiu. Wstąpił ochotniczo do tworzącej […]

Nowak Alojzy

Alojzy Nowak (1894 – 1939) Alojzy Nowak urodził się 20.06.1894 r. w Poznaniu, w Dębcu, a wywodził się z rodziny robotniczej. Rodzicami byli Wawrzyniec i pochodząca z Pniew Weronika z domu Maciejewska. Ojciec był odźwiernym szkolnym, dorabiającym szewstwem na utrzymanie rodziny. Bratem Alojzego był ksiądz Franciszek Nowak, czeszewski proboszcz, znany z powołania 8.12.1918 r. Republiki […]

Marciniak Jan

Jan Marciniak (1884-1942) Urodził się w Mikuszewie w dniu 9.12.1884 r. w jako syn Antoniego i Wiktorii z domu Kościckiej. Podczas I wojny światowej został powołany do slużby w Armii Niemieckiej. Służył w 9. Kompanii Landwehr Infanterie Regiment nr 26 i w 1916 r. został ranny. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. […]

Wilhelm Ignacy

Ignacy Wilhelm (1891 – 1957) Ignacy Wilhelm urodził się 06.07.1891 w Poznaniu jako syn Jana i Marianny z d. Pawlickiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Kompanii Miłosławskiej. Ożenił się z urodzoną w Kębłowie Wiktorią Głowacką (1885-1867). Mieszkał w Lipiu. W 1919 wraz z rodziną wyprowadził się do Poznania. Zmarł w Poznaniu 28.05.1956. Pochowany […]

Szymkowski Stefan

Stefan Szymkowski (1895 – 1945) Urodził się w dniu 30.08.1895 r. w Bugaju jako syn Kazimierza i Heleny z domu Błaszak. Do Powstania Wielkopolskiego przystąpił ochotniczo w szeregach Kompanii Miłosławskiej, która wchodziła w skład Batalionu Wrzesińskiego. Od 1921 r. był leśniczym Leśnictwa Tokary w Nadleśnictwie Konstancjewo, w toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a w 1933 r. […]

Skrzypkowski Wincenty

Wincenty Skrzypkowski (1899-1960) Urodził się w dniu 19.01.1899 r. w Miłosławiu jako syn Wiktorii Skrzypkowskiej. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny. W początku grudnia 1918 r wstąpił do oddziału powstańczego tworzonego przez por. Nowaka. Oddział ten w dniu 28 lub 29 grudnia 1918 r. uderzył na Niemców w Witkowie pow. […]

Rutkowski Kazimierz

Kazimierz Rutkowski (1897 – 1968) Urodził się w dniu 21.02.1897 r. we Wrześni jako syn Ignacego i Stanisławy z domu Puzdrakiewicz. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym w miłosławskiej szkole. Szkołę powszechną ukończył w 1911 r. w Miłosławiu. Po jej ukończeniu podjął naukę rzemiosła. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 28.12.1918 r. […]

Wątroba Andrzej

Andrzej Wątroba (1879-1967) Urodził się w dniu 25.11.1879 r. w Miłosławiu jako syn Kajetana i Marianny z domu Jankowiak. Z zawodu był murarzem. Ożenił się w 1905 r. z Antoniną Woźniak (1883-). Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Zmarł w dniu 16.05.1967 r. w Winnejgórze. Został pochowany na miłosławskim cmentarzu.