Wilhelm Ignacy

Ignacy Wilhelm (1891 – 1957)

Ignacy Wilhelm urodził się 06.07.1891 w Poznaniu jako syn Jana i Marianny z d. Pawlickiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Kompanii Miłosławskiej.

Ożenił się z urodzoną w Kębłowie Wiktorią Głowacką (1885-1867).

Mieszkał w Lipiu. W 1919 wraz z rodziną wyprowadził się do Poznania.

Zmarł w Poznaniu 28.05.1956. Pochowany został na cmentarzu na Junikowie.