Szymkowski Stefan

Stefan Szymkowski (1895 – 1945)

Urodził się w dniu 30.08.1895 r. w Bugaju jako syn Kazimierza i Heleny z domu Błaszak.

Do Powstania Wielkopolskiego przystąpił ochotniczo w szeregach Kompanii Miłosławskiej, która wchodziła w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Od 1921 r. był leśniczym Leśnictwa Tokary w Nadleśnictwie Konstancjewo, w toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a w 1933 r. objął Leśnictwo Szabda w Nadleśnictwie Mszano, w którym pracował do końca wojny. Aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r., zmarł w transporcie podczas deportacji do Związku Sowieckiego w marcu tegoż roku. Ciało zostało wyrzucone z wagonu w nieznanym miejscu.

Biogram został uzupełniony o informacje z: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021