Cichocki Józef

Józef Cichocki (1901 – 1976) Urodził się 19 sierpnia 1901 r. w Iwnie pow. Środa z rodziców Jana i Marii z domu Nowak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Iwnie w 1915 r. pracował jako robotnik rolny w majętności Iwno. W 1918 r. rozpoczął praktyczną naukę zawodu w lasach tejże majętności. Jako ochotnik brał udział w […]

Nowak Józef

Nowak Józef (1899-1971) pseudonim Lis Urodził się 20 I 1899 r. w Orzechowie w powiecie wrzesińskim jako syn rolnika Józefa (ur.12 II 1863) i Józefy z d. Surdyk primo voto Skrzypczak (ur.20 II 1860). Był trzecim z kolei spośród pięcioro dzieci małżeństwa Nowaków. W rodzinnej wsi uczęszczał do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu podjął edukację […]

Brzeziński Marian

Marian Brzeziński (1900 – ?) Urodził się 20 sierpnia 1900 r. w Pawłowicach (pow. poznański) jako syn Marcina i Marianny z d. Bocheńskiej. Ukończył szkołę powszechną. Od początku stycznia 1919 r. uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a później w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc w szeregach 55 Pułku Piechoty, 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich oraz Szwadronu Taborów nr VII. […]

Lechert Jan

Jan Lechert (Lecher) (1898 – 1945) Urodził się w dniu 8.06.1898 r. (na nagrobku data 17.05.1897) w Pakszynie pow. Gniezno. Z zawodu był leśnikiem. Podczas Powstania Wielkopolskiego służył w Kompanii Gnieźnieńskiej. Zdemobilizowany z wojska w stopniu kanoniera. Mieszkał w Nekielce. Brał udział w działalności konspiracyjnej w okresie II wojny. Brał udział w akcji „Proso” w […]

Czarnecki Zygmunt

Zygmunt Czarnecki (1901-1985) Urodził się 27.01.1901 w Kruchowie (obecnie pow. gnieźnieński, gmina Trzemeszno) jako syn nauczyciela Jana Czarneckiego i Stanisławy z d. Januchowskiej. Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim. W 1926 r. ukończył studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim. Do 1939 był nadleśniczym w lasach prywatnych Mycielskich w Marzelewie k. Wrześni. Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa […]

Alkiewicz Władysław

Władysław Alkiewicz (1874 – 1933) Rodzina Alkiewiczów jest pochodzenia tatarskiego. Wywodzi się od kozaka kurklańskiego Alko, którego syn Jussup występował w spisie wojska litewskiego, więc pochodzi ze starej szlachty litewskiej. Pieczętowali się herbami Jelita, Ostoja i Szaława. W końcu XVII w., już jako chrześcijanie, przenieśli się do Wielkopolski i Prus Zachodnich, gdzie wylegitymowali się pochodzeniem […]

Wiatrolik Janusz

Janusz Wiatrolik (1900 – 1974) Urodził się 15 czerwca 1900 r. w Wilkowie Polskim pow. Kościan, w rodzinie Kazimierza i Eleonory z domu Font. W Wilkowie Polskim ukończył szkołę powszechną, a następnie kształcił się w gimnazjach w Śmiglu i w Śremie, gdzie należał do tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. Wiosną 1918 r. rozpoczął praktykę leśną w […]

Tomaszewski Michał

Michał Tomaszewski (1897 – 1969) Urodził się 18 września 1897 r. w Chlewiskach pow. Szamotuły, w rodzinie Wojciecha i Józefy z domu Smól. W 1911 r. ukończył w Kazimierzu szkołę powszechną w zakresie 7 klas. W czerwcu 1913 rozpoczął praktyczną naukę zawodu leśnika w prywatnym Nadleśnictwie Kwilcz pow. Międzychód. Po ukończeniu nauki, w czerwcu 1915 […]

Tabaka Antoni

Antoni Tabaka (1897 – 1979) Antoni Tabaka urodził się 01.02.1897 r. w Kaczanowie jako syn Mikołaja i Józefy z d. Jędraszak. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Kaczanowie i uczestniczył w strajku dzieci w 1904 r.  W 1916 r. został powołany do służby w armii niemieckiej i brał udział w walkach na terenie Macedonii oraz Bukowiny, […]

Śmiglewski Józef

Józef Śmiglewski (1876 – ?) Urodził się 28 lutego 1876 r. w Kozubcu pow. Września. W Powstaniu Wielkopolskim brał udział w szeregach oddziału ochotniczego z Rakoniewic. Zweryfikowany w latach 30. XX w. w stopniu starszego szeregowca, należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole Rakoniewice. Po Powstaniu mieszkał w Rakoniewicach i pracował jako […]