Cichocki Józef

Józef Cichocki (1901 – 1976)

Urodził się 19 sierpnia 1901 r. w Iwnie pow. Środa z rodziców Jana i Marii z domu Nowak.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Iwnie w 1915 r. pracował jako robotnik rolny w majętności Iwno. W 1918 r. rozpoczął praktyczną naukę zawodu w lasach tejże majętności.

Jako ochotnik brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w zdobyciu Ławicy, w walkach pod Zbąszyniem, Lesznem, Rynarzewem i dalej pod Szubinem, Chodzieżą, Zdunami i Kępnem.

Po zakończeniu Powstania został powołany do służby wojskowej w 1920 r. i wcielony do 4. Kompanii 68. Pułku Piechoty.

W 1923 r. w Iwnie ożenił się z Konstancją Tomczak. Ich dzieci to: Józef (1924), Regina (1925), Stefania (1929) i Anna (1929).

Józef Cichocki
Józef Cichocki

W 1935 r. został zweryfikowany jako powstaniec i należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole Nekla.

Zwolniony z wojska w 1922 r. wrócił do Iwna, gdzie znalazł zatrudnienie jako borowy, bażantarnik i osobisty strzelec hrabiego Mielżyńskiego. Zwolniony w 1931 r., otrzymał pracę w 1932 r. w majętności Dzierżnica pow. Środa. Ponownie utracił pracę po sprzedaży części majątku i w 1936 r. udało mu się znaleźć zatrudnienie na posadzie strzelca polowego w Bonikowie pow. Kościan, gdzie też pracował w czasie okupacji niemieckiej.

Po wojnie, z mianowaniem od 1 lutego 1945 r., został zatrudniony jako gajowy w Lubiniu, w Nadleśnictwie Kościan.

W 1947 r. ukończył kurs dla leśniczych w Goraju, jednak do 1951 r. pozostawał na stanowisku gajowego.

W 1975 r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Zmarł w 24.12.1976. Spoczywa na cmentarzu w Lubiniu.

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021

Józef Cichocki - cmentarz parafialny w Lubiniu
Józef Cichocki – cmentarz parafialny w Lubiniu
Józef Cichocki - cmentarz parafialny w Lubiniu
Józef Cichocki – cmentarz parafialny w Lubiniu