Czyż Stanisław

Stanisław Czyż (1894 – 1967)

Stanisław Czyż

Urodził się 27.08.1894 w Gułtowach jako syn Stanisława i Magdaleny z d. Jaśkiewicz.

Ukończył szkołę powszechną w Gułtowach a następnie rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do jej zakończenia.

Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w walkach pod Nakłem, Szubinem, Rynarzewem. Następnie z 58 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 2018 (nadany przez Naczelnego Wodza dnia 14.10.1920 r.).

Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

W 1925 r. ożenił się z Józefą Deska.

Z zawodu był piekarzem. Mieszkał w Nekli. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Zmarł 27.11.1967 w Starczanowie. Spoczywa na cmentarzu w Nekli.

Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk )
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk )
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Stanisław Czyż - pierwszy z lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż – stoi pierwszy z lewej (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Stanisław Czyż - Zarys historii wojennej 58-go pułku piechoty wielkopolskiej
Stanisław Czyż – Zarys historii wojennej 58-go pułku piechoty wielkopolskiej
Stanisław Czyż (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyź - "Zarys historii wojennej 58-go pułku piechoty wielkopolskiej"
Stanisław Czyź – „Zarys historii wojennej 58-go pułku piechoty wielkopolskiej”

Stanisław Czyż - cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Czyż – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)