Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodził się 29.11.1897 w Grabowie Królewskim jako syn Feliksa i Marianny z d. Szymańskiej. W latach 1903-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Grabowie Królewskim. W kwietniu 1914 rozpoczął naukę u mistrza budowlanego L. Radnieckiego w Strzałkowie. W czerwcu 1916 r. został powołany do armii niemieckiej. 8.02.1919 wstąpił jako ochotnik do 5. Kompanii […]

Kapella Kazimierz

Kazimierz Kapella (1884 – 1942) Urodził się w dniu 21.02.1884 r. w Radłowie jako syn Wojciecha i Franciszki z domu Polowczyk. Ojciec był urzędnikiem gospodarczym. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gnieźnie i Janowcu. Od 1902 należał do Towarzystwa Sokół w Gnieźnie a później w Berlinie. Od 1905 do 1907 r. służył w armii niemieckiej (54 […]

Czyż Stanisław

Stanisław Czyż (1894 – 1967) Urodził się 27.08.1894 w Gułtowach jako syn Stanisława i Magdaleny z d. Jaśkiewicz. Ukończył szkołę powszechną w Gułtowach a następnie rozpoczął naukę w zawodzie piekarza. W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do jej zakończenia. Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. Uczestniczył w […]

Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976) Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewinie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Ojciec Jana był później długoletnim dzierżawcą majątku kościelnego w Noskowie. Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po odbyciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera. Z armii pruskiej […]

Czerniak Walerian

Walerian Czerniak (1896 – 1972) Urodził się 19.03.1896 r. w Sokolnikach jako syn Wawrzyna i Franciszki z domu Paszkiewicz. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Po wybuchu Powstania Wlkp. rozbrajał niemieckich osadników i żołnierzy w rejonie Sokolnik w powiecie wrzesińskim, a następnie przystąpił jako ochotnik do kawalerii powstańczej w Gnieźnie 3. Pułk Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 17 […]

Mroczkowski Lucjan Ludwik

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966) Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru […]

Nowicki Marceli

Marceli Nowicki (1894 – 1968) Marceli Nowicki urodził się 06.12.1894 r. w Gorazdowie jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Nowaczyk. W 1909 r. ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę ogrodnictwa w Dreźnie. W 1914 r. został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Jako ochotnik […]

Szcześniak Kazimierz

Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, […]

Mühlnickel Józef

Józef Mühlnickel (1897 – ?) Urodził się w dniu 26.02.1897 r. w Nekli jako syn Franciszka i Katarzyny z domu Lepczyk. Rodzice wzięli ślub w nekielskim kościele w 1893 r. Z małżeństwa w Nekli urodził się poza Józefem syn Wacław, także powstaniec wielkopolski. Pozostałe dzieci urodziły sie po przeprowadzce do Poznania na Wildę, która nastąpiła […]

Banaszak Stanisław

Stanisław Banaszak (? – 1919) Pochodził z Szemborowa. Był saperem wysłanym przez jednostkę na front północny. Na bazie poznańskiego niemieckiego Pionier-Regiment nr 29 w Poznaniu Wildzie powstał I Batalionu Saperów Wlkp. przeistoczony w 8. Pułk Saperów. Poległ 18.02.1919 r. w walce z pociągiem pancernym w Zamościu (Rynarzewo). Pochowany w Poznaniu na wojskowym cmentarzu garnizonowym, kwatera […]