Siciński Adam Julian

Adam Julian Siciński (1895 – 1975)

Adam Julian Siciński

Urodził się w dniu 25.12.1895 r. w Górach, jako syn Macieja i Teodory z domu Echaust, brat Sabiny.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej.

W pierwszych dniach stycznia 1919 r. wstąpił do tworzącego się oddziału konnego w Śremie. 10 stycznia wyruszył do walki na odcinek frontowy pod Zbąszyniem wraz z oddziałem piechoty i konnym pod dowództwem mjr. Chostowskiego. W dniu 2.02.1919 r. ze swoim konnym oddziałem w sile około 50 koni, wstąpił do tworzącego się 1 Pułku Ułanów, gdzie został 1.07.1919 r. mianowany na stopień podporucznika. W składzie pułku walczył na froncie litewsko – białoruskim jako dowódca plutonu. Po powrocie z frontu został mianowany porucznikiem i skierowany do szkolenia.

W 1923 r. został zwolniony do rezerwy. Podjął pracę w branży rolniczej w Lesznie.

Podczas II wojny światowej powołany został do sztabu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, a po klęsce wrześniowej zabrany do obozu jenieckiego.

Po wojnie kontynuował pracę w branży rolniczej. Był dwukrotnie żonaty.

Zmarł w Poznaniu w dniu 3.08.1975 r. i został pochowany na górczyńskim cmentarzu.

Odznaczony:

  • Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari 5 klasy nr 3900,
  • Krzyżem Walecznych,
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złotym Krzyżem Zasługi
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.2 z dnia 9.01.1960 r.
Adam Siciński - cmentarz Górczyński w Poznaniu
Adam Siciński – cmentarz Górczyński w Poznaniu