Waszak Franciszek

Franciszek Waszak (1895 – 1968)

Franciszek Waszak urodził się 28.11.1895 w Sołecznie jako syn Jana i Agnieszki z d. Krysiak.

Wstąpił w styczniu 1919 r. do średzkiego oddziału powstańczego, pod dowództwem por. Alfreda  Milewskiego, gdzie pełnił służbę wartowniczą i patrolową, rozbrajał kolonistów niemieckich w okolicznych wsiach Gniezna. Następnie walczył na froncie północnym, pod Kcynią, Nakłem, Rynarzewem i Margoninem. Następnie przeniesiony został na front południowy, pod Rawicz i Słupię. Dalszą służbę pełnił w Wojsku Polskim do 11.06.1928 r., Zdemobilizowany w stopniu starszego sierżanta.

Ożenił się z Janiną Andrzejczak.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 06.14-0.213 z dnia 1965-06-14.

Zmarł w 26.05.1968 r. Spoczywa wraz z małżonką w Poznaniu na Górczynie.

Franciszek Waszak - cmentarz Górczyński w Poznaniu
Franciszek Waszak – cmentarz Górczyński w Poznaniu