Zenkteler Michał

Michał Zenkteler (1890 – 1936)

Michał Zenkteler

Urodził się w dniu 15.09.1890 r. w Buku jako syn Walentego i Franciszki z domu Siuchnińskiej.

Ukończył gimnazjum w Śremie oraz jednoroczną służbę wojskową w Armii Niemieckiej. W latach 1911–1914 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lipsku i w Berlinie. Przed I wojną światową działał w tajnych „Grupach Narodowych” oraz stowarzyszeniach polskich na emigracji. Był rolnikiem i inżynierem agronomii. W powstaniu wielkopolskim był dowódcą odcinka czarnkowskiego. W czasie wojny z bolszewikami walczył w szeregach 15. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej. Pełnił także funkcję adiutanta XV Brygady Artylerii Wielkopolskiej. Zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów rezerwy artylerii. W latach 20. XX wieku był oficerem rezerwy 17. Pułku Artylerii Polowej w Gnieźnie. W 1934 r. pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr VII.

Po przeniesieniu do rezerwy został dzierżawcą domeny państwowej w Pałczynie. Był prezesem powiatowym Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych na powiat wrzesiński, członkiem wydziału powiatowego i rady powiatowej. W 1931 roku zastąpił Leona Plucińskiego na funkcji prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. a od 1934 r. jednocześnie wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. W 1935 roku został posłem IV kadencji (1935–1938). Z małżeństwa z Haliną Glabisz miał troje dzieci: Aleksandra, Wojciecha i Macieja.

Zmarł w nocy z 20 na 21 stycznia 1936 roku w szpitalu w Krakowie. Pochowany 26.01.1936 r. z honorami wojskowymi na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Odznaczony:

  • Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari,
  • Krzyżem Niepodległości w dniu 28.06.1932 r.,
  • Krzyżem Walecznych trzykrotnie,
  • Złotym Krzyżem Zasługi trzykrotnie.

Wspomnienie o zmarłym

Rolnictwo Wielkopolskie, a w szczególności powiatu wrzesińskiego poniosło niepowetowaną stratę przez śmierć śp. Michała Zenktelera, który w nocy z 20 na 21 stycznia br. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Krakowie. Nieubłagana śmierć zabrała go w sile wieku, bo w 45 roku życia.

Sp. Michał Zenkteler ukończył gimnazjum w Śremie, a studia rolnicze na akademii rolniczej w Berlinie.

Po skończonej wojnie przeszedł jako kapitan do rezerwy i osiadł na roli jako dzierżawca domeny państwowej w Pałczynie. W chwili powstawania Państwa Polskiego odznaczył się jako jeden z pierwszych powstańców na odcinku czarnkowskim i północnym, w grupie generała Grudzielskiego. Za dzielność w wojsku polskim odznaczony został krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, a później Złotym Krzyżem Zasługi.

Pracując na roli oddawał się z całym zamiłowaniem pracy społecznej, a wszędzie odznaczał się nieskazitelnym i prawym charakterem oraz energią. Był powszechnie lubiany, toteż w roku 1931, gdy śp. Leon Pluciński z powodu choroby nie mógł przyjąć nadal prezesury W. T. K, R, w jego miejsce Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Poznaniu jednogłośnie obrało śp. Michała Zenktelera Prezesem W. T. K. R. Przedtem został wybrany Prezesem Powiatowym W. T. K. R. na powiat wrzesiński.

Od roku 1934 był również Wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, a od roku 1935 posłem na sejm z tutejszego okręgu. Zmarły był również przez długie lata Prezesem Kółka Rolniczego w Winnej Górze i członkiem Wydziału Powiatowego we Wrześni.

Nieubłagana śmierć zabrała Wielkopolsce jednego z największych w dobie obecnej pracowników społecznych, pozostawiając wśród całego społeczeństwa, a szczególnie tutejszego powiatu głęboki żal i niezatartą pamięć.