Bączkowski Marcin

Marcin Bączkowski (1888-1948) Urodził się w dniu 10.11.1888 r. w Samborze na kresach wschodnich jako syn Jana i Reginy z d. Korszlak.Zawarł związek małżeński ze Stanisławą Chmielewską (1885-1985). Brał udział w obronie Lwowa, gdzie był dowódcą kompanii. Przydzielony wojskowo był do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim […]

Baranowski Tadeusz Jarosław

Urodził się w dniu 17.11.1901 r. w Szówsku powiat Jarosław w województwie lwowskim jako syn Stanisława i Zofii z domu Filipowska herbu Rawicz. Był uczestnikiem wojny przeciwko bolszewikom w 1920 r. i służył w 215. Pułku Ułanów. Był absolwentem gimnazjum w Bydgoszczy w 1924 r. Z zawodu był agronomem. Pracował jako urzędnik w majątku ojca […]

Bilski Józef

Urodził się w dniu 9.01.1880 r. w Powidzu jako syn Walentego i Cecylii z domu Welsandt. Z zawodu był policjantem. Zmobilizowany w 1914 r. do Armii Niemieckiej walczył awansując do stopnia starszego sierżanta. Na początku listopada 1918 r. przybył służbowo do Poznania nawiązując kontakt z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego. Wszedł w skład Rady Jedenastu, […]

Rutkowski Kazimierz

Urodził się w dniu 21.02.1897 r. we Wrześni jako syn Ignacego i Stanisławy z domu Puzdrakiewicz. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym w miłosławskiej szkole. Szkołę powszechną ukończył w 1911 r. w Miłosławiu. Po jej ukończeniu podjął naukę rzemiosła. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 28.12.1918 r. do dnia 8.02.1919, początkowo we […]

Moellenbrock Tadeusz Maksymilian

Tadeusz Maksymilian Moellenbrock (1894-1976) Urodził się w dniu 29 maja 1894 r. jako syn Józefa Moellenbrocka, z zawodu zarządcy, administratora gorzelni, i Stanisławy Tomaszewskiej w Dzierzążnie (wówczas Schiersdorf) pow. Mogilno. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Poznaniu. Ukończył je w 1914 r. Od kwietnia 1915 r. powołany do służby wojskowej brał udział […]

Rabski Kazimierz Tadeusz

Kazimierz Tadeusz Rabski (1887 – 1940) Syn Władysława (budowniczego) i Heleny z Hübscherów, urodził 21 lutego 1887 r. w Miłosławiu (powiat wrzesiński). Absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1909 r. rozpoczął studia medyczne w Lipsku i Monachium. Ostatecznie szkołę wyższą ukończył w 1914 r. we Wrocławiu. W czasie praktyki lekarskiej pełnił funkcje wiceprezesa […]

Borczyński Stanisław Jan

Biogram opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez syna, Macieja Borczyńskiego z Poznania. Urodził się w dniu 20 kwietnia 1896 r. w Chynowie powiat Ostrów Wlkp. jako syn Stefana i Stanisławy z domu Łyczyńskiej. Ojciec był wiejskim nauczycielem. Rodzina miała tradycje patriotyczne, dziadek Jan był powstańcem w Powstaniu Styczniowym z 1863 r. W latach 19092 Stanisław […]

Łakiński Tadeusz Franciszek

Tadeusz Łakiński (1890-1958) Urodził się w dniu 17.07.1890 r. w Bugaju jako syn Jana i Teresy z domu Księżopolskiej. Ukończył studia rolnicze w Poznaniu. Tam należał do patriotycznego Towarzystwa Tomasza Zana. Podczas I wojny służył w stopniu oficera w Armii Niemieckiej w artylerii, gdzie służył w stopniu podporucznika. Po powrocie z frontu rozpoczął w okolicy […]