Kapella Kazimierz

Kazimierz Kapella (1884 – 1942) Urodził się w dniu 21.02.1884 r. w Radłowie jako syn Wojciecha i Franciszki z domu Polowczyk. Ojciec był urzędnikiem gospodarczym. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gnieźnie i Janowcu. Od 1902 należał do Towarzystwa Sokół w Gnieźnie a później w Berlinie. Od 1905 do 1907 r. służył w armii niemieckiej (54 […]

Łakiński Tadeusz Franciszek

Tadeusz Łakiński (1890-1958) Urodził się w dniu 17.07.1890 r. w Bugaju jako syn Jana i Teresy z domu Księżopolskiej. Ukończył studia rolnicze w Poznaniu. Tam należał do patriotycznego Towarzystwa Tomasza Zana. Podczas I wojny służył w stopniu oficera w Armii Niemieckiej w artylerii, gdzie służył w stopniu podporucznika. Po powrocie z frontu rozpoczął w okolicy […]

Mroczkowski Lucjan Ludwik

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966) Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru […]

Szcześniak Kazimierz

Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, […]

Harembski Wincenty

Wincenty Harembski (1890 – 1940) Urodził się 15.04.1890 r. w Pałczynie (powiat wrzesiński), jako syn Józefa i Franciszki z domu Dopierała.Pochodził z wielodzietnej rolniczej rodziny. Od 1903 r. był uczniem Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu. Uczęszczał również do gimnazjów we Wschowie i Krakowie, gdzie w 1912 r. zdał maturę. Powołany do armii niemieckiej, brał udział […]

Zenkteler Michał

Michał Zenkteler (1890 – 1936) Urodził się w dniu 15.09.1890 r. w Buku jako syn Walentego i Franciszki z domu Siuchnińskiej. Ukończył gimnazjum w Śremie oraz jednoroczną służbę wojskową w Armii Niemieckiej. W latach 1911–1914 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lipsku i w Berlinie. Przed I wojną światową działał w tajnych „Grupach Narodowych” oraz […]

Plewkiewicz Tadeusz Edward Antoni

Tadeusz Edward Antoni Plewkiewicz (1898 – 1932) Urodził się w dniu 1.01.1898 r. w Słomczycach jako syn Jana Władysława i Józefy z domu Sawickiej. Ojciec kupił dobra Słomczyce (1300 mórg) od Błociszewskiego z Paruszewa w 1896 r. Brał udział w Powstaniu Wlkp. Był od 1928 r. wójtem obwodu strzałkowskiego, prezesem Kółka Rolniczego w Ostrowie Kościelnym. […]

Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem

Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową […]

Winkler Wincenty

Wincenty Winkler (1899 – 1940) Urodził się 1.04.1899 r. w Wilster (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy) jako syn Władysława i Władysławy z Zielińskich. Szkołę ludową ukończył w Strzałkowie. W listopadzie 1917 r. został wcielony do armii niemieckiej. Służył w Feldartillerie-Regiment von Podbielski (1. Niederschlesisches) nr 5 w Szprotawie. W jego składzie walczył na froncie zachodnim. 14.08.1918 r. został […]