Hulewicz Wacław Andrzej Nikodem

Wacław Andrzej Nikodem Hulewicz (1891 – 1985) Urodził się 15.09.1891 r. w Kościankach, jako syn ich właściciela Leona i Heleny z Kaczkowskich. Był bratem Jerzego, Bohdana i Witolda. Początkowo uczył się w domu, następnie w trzemeszeńskim gimnazjum i rolniczej szkole w Brzegu. Kontynuował naukę kończąc studia rolnicze we Wrocławiu oraz odbył jednoroczną obowiązkową służbę wojskową […]

Szcześniak Kazimierz

Kazimierz Szcześniak (1885 – 1945) Urodził się 20.02.1885 r. roku w Gałęzewie Kolonii, w rodzinie rolnika Wawrzyńca i Stanisławy z domu Klechammer, którzy w późniejszym okresie przenieśli się do Wełnicy pod Gnieznem. W latach 1889 – 1906 uczęszczał do szkoły rolniczej w Bojanowie. Po jej ukończeniu (1904 – 1906) był uczniem seminarium nauczycielskiego w Rawiczu, […]

Winkler Wincenty

Wincenty Winkler (1899 – 1940) Urodził się 1.04.1899 r. w Wilster (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy) jako syn Władysława i Władysławy z Zielińskich. Szkołę ludową ukończył w Strzałkowie. W listopadzie 1917 r. został wcielony do armii niemieckiej. Służył w Feldartillerie-Regiment von Podbielski (1. Niederschlesisches) nr 5 w Szprotawie. W jego składzie walczył na froncie zachodnim. 14.08.1918 r. został […]

Hulewicz Witold Grzegorz Andrzej

Witold Grzegorz Andrzej Hulewicz (1895 – 1941) Urodził się 26.11.1895 r. w Kościankach. Był synem Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina i Heleny z Kaczkowskich, pianistki. Uczęszczał do gimnazjum w Trzemesznie i Śremie. Członek skautingu i Towarzystwa Tomasza Zana. W sierpniu 1914 r. powołany został do wojska z przydziałem do oddziałów telegraficznych. Skierowany został na front francuski. […]

Młokosiewicz Kazimierz Wojciech

Kazimierz Wojciech Młokosiewicz (1893 -1945) Urodził się 13.04.1893 r. w Olszynie (Ostrzeszów) jako syn Michała i Antoniny z domu Piątkiewicz. Dekretem Komisariatu NRL nr 51 z dnia 9.05.1919 r. sierżant Młokosiewicz został przyjęty do Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim i mianowany podporucznikiem w piechocie. Skierowany został do służby w 3. Pułku Strzelców Wlkp., […]

Grabski Edward

Edward Grabski herbu Wczele (1883 – 1951) Urodził się 08.07.1883 w Kruszy Podlotowej. Ojciec Marian, właściciel ziemski, matka Helena z d. Bronisz. Dzieci: Helena, Maria, Jan, Leon, Edward, Barbara, Bolesław i Teresa Ożenił się z Janiną Nepomucyna z Prądzyńskich. Ukończył Gimnazjum Realne w Bydgoszczy. Od 1908 r. studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lipsku, jednak nie […]

Hulewicz Jerzy Teodor

Jerzy Teodor Hulewicz (1886 – 1941) Urodził się 4.07.1886 r. w Kościankach jako syn Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina, i Heleny z Kaczkowskich. Miał trzy siostry : Katarzynę (zmarła w wieku 5 lat), Stanisławę (po mężu Ilińska), Antoninę (żonę prof. Mściwoja Semerau – Siemianowskiego) i trzech braci: Bohdana, Witolda i Wacława. Do szkoły średniej uczęszczał w […]

Krajewski Henryk Wincenty

Henryk Krajewski (1896 – 1985) Urodził się w Brudzewie 10.01.1896 r. jako syn Władysława i Marty z domu Gregorowicz. Jako były żołnierz armii pruskiej opuścił jej szeregi z końcem grudnia 1918 r. i niezwłocznie wstąpił do tworzących się oddziałów powstańczych. Od stycznia 1919 r. brał udział w walkach o wyzwolenie Krotoszyna, Sulmierzyc oraz na odcinku […]

Rabski Kazimierz Tadeusz

Kazimierz Tadeusz Rabski (1887 – 1940) Syn Władysława (budowniczego) i Heleny z Hübscherów, urodził 21 lutego 1887 r. w Miłosławiu (powiat wrzesiński). Absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1909 r. rozpoczął studia medyczne w Lipsku i Monachium. Ostatecznie szkołę wyższą ukończył w 1914 r. we Wrocławiu. W czasie praktyki lekarskiej pełnił funkcje wiceprezesa […]

Bączkowski Marcin

Marcin Bączkowski (1888-1948) Urodził się w dniu 10.11.1888 r. w Samborze na kresach wschodnich jako syn Jana i Reginy z d. Korszlak.Zawarł związek małżeński ze Stanisławą Chmielewską (1885-1985). Brał udział w obronie Lwowa, gdzie był dowódcą kompanii. Przydzielony wojskowo był do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim […]