Moellenbrock Tadeusz Maksymilian

Tadeusz Maksymilian Moellenbrock (1894-1976) Urodził się w dniu 29 maja 1894 r. jako syn Józefa Moellenbrocka, z zawodu zarządcy, administratora gorzelni, i Stanisławy Tomaszewskiej w Dzierzążnie (wówczas Schiersdorf) pow. Mogilno. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Poznaniu. Ukończył je w 1914 r. Od kwietnia 1915 r. powołany do służby wojskowej brał udział […]

Siciński Adam Julian

Adam Julian Siciński (1895 – 1975) Urodził się w dniu 25.12.1895 r. w Górach, jako syn Macieja i Teodory z domu Echaust, brat Sabiny. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1914 r. został wcielony do Armii Niemieckiej. W pierwszych dniach stycznia 1919 r. wstąpił do tworzącego się oddziału konnego w Śremie. 10 stycznia wyruszył do walki […]

Grabski Edward

Edward Grabski herbu Wczele. Urodził się 08.07.1883 w Kruszy Podlotowej. Ojciec Marian, właściciel ziemski, matka Helena z d. Bronisz. Dzieci: Helena, Maria, Jan, Leon, Edward, Barbara, Bolesław i Teresa Ożenił się z Janiną Nepomucyna z Prądzyńskich. Ukończył Gimnazjum Realne w Bydgoszczy. Od 1908 r. studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lipsku, jednak nie uzyskał dyplomu. W […]