Mroczkowski Lucjan Ludwik

Lucjan Ludwik Mroczkowski (1890 – 1966)

Ludwik Mroczkowski

Urodził się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie jako syn Wincentego i Bronisławy z domu Wieczorkiewicz.

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego służył w Armii Niemieckiej w stopniu Gefreiter od 6.03.1916 do 20.12.1918 r. W 1917 r. został ranny.

W dniu 1.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Był organizatorem drużyn powstańczych w powiecie wolsztyńskim. Jako dowódca komp. brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 3.01.1919 r. do 12.02.1919 r. w ramach Baon „Wolsztyn”, w walkach o m. Rakoniewice, Wolsztyn, Kopanica i Kargowa. Został ranny w walkach o Kopanicę w dniu 12.02.1919 r. i przebywał w szpitalu w Poznaniu do dnia 12.04.1919 r.

Lucjan Mroczkowski

W zestawieniu osobowym Kompanii Wielichowskiej wykonanym przez dowódcę kompanii ppor. Kazimierza Szcześniaka w dniu 18 lutego 1919 r. pod pozycją 3. figuruje sierżant Lucjan Mroczkowski, urodzony w Żegrówku [pomyłka], nauczyciel z zawodu który 12.02.1919 r. w potyczce pod Kargową został ciężko ranny.

Następnie organizował jednostki wojskowe. Organizator kompanii cekaemów w 7. Pułku Strzelców Wlkp.

Awansowany do stopnia podporucznika dekretem Naczelnej Rady Ludowej z dnia 12.07.1919 r. Awansowany do stopnia majora w stanie spoczynku.

Zmarł w dniu 29.12.1966 r. w Krotoszynie i został pochowany na cmentarzu parafialnym Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

Odznaczony:

  • Krzyżem Virtuti Militari,
  • Krzyżem Walecznych,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.898 z dnia 4.11.1958 r.,
  • Krzyżem Niepodległości,
  • Złotym Krzyżem Zasługi,
  • Krzyżem Polska Swemu Obrońcy.

Życiorys

Urodziłem się w dniu 7.08.1890 r. w Mikuszewie w powiecie wrzesińskim województwa poznańskiego z ojca Wincentego z zawodu nauczyciela i matki Bronisławy urodzonej Wieczorkiewicz. Po ukończeniu szkoły podstawowej i Liceum Pedagogicznego w Kcyni objąłem w 1910 r. posadę nauczycielską w miejscowości Żegrówko w powiecie śmigielskim. Od marca 1916 r. do listopada 1918 r. brałem udział w I wojnie światowej a w 1919 r. w Powstaniu Wielkopolskim. W grudniu 1918 r. zorganizowałem w miejscowości Żegrówko Polskie Wilkowo i Bielawki oddział powstańców z którym dołączyłem do powstańczej kompanii w Wielichowie z dowódcą Bobkiewiczem, a która wchodziła w skład Batalionu Wolsztyn z dowódcami por. Siudą i Szcześniakiem. W pierwszych dniach stycznia brałem udział w walkach o oswobodzenie Wolsztyna, a następnie będąc na stanowisku dowódcy kompanii w dniu 11.01.1919 r. w walkach pod Kopanicą i Kargową oraz ponownie w dniu 12.02.1919 r. pod Kargową i Kopanicą, gdzie zostałem ranny.

Droga Lucjana Mroczkowskiego w służbie wojskowej

Po powrocie ze szpitala przydzielono mnie do 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszego 61. Pułku Piechoty). Za czynny udział w Powstaniu Wlkp. zostałem w 1921 r. zgodnie z rozkazem Dowództwa 15. Dywizji Piechoty i 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V Klasy. (Szczegóły odnośnie mego udziału w walkach powstańczych-patrz „Bohaterom Powstańcom Strzelcom 7. Pułku Wlkp.” strony 31, 32, 86, 87, 221-autor kapitan A. Biskupski). Dalszą służbę wojskową, kolejno w stopniach podporucznik-major odbywałem w 61. Pułku Piechoty (w tym udział w kampanii 1920 r.), w 82. Pułku Piechoty w Brześciu nad Bugiem a po kampanii wrześniowej w Wojsku Polskim na terenie Francji i Anglii. Po powrocie w 1947 r. do kraju pracowałem kolejno w Urzędzie Likwidacyjnym w Krotoszynie i Ostrowie, w Spółdzielni Rzemieślniczej, Zakładach Mięsnych i Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Krotoszynie. Z dniem 1.07.1959 r. zaprzestałem pracy wskutek osiągnięcia wieku emerytalnego.

W zakresie prac społecznych udzielałem się w Zarządzie Powiatowym PCK, do którego należałem od 1955 r. Od 1957 r. należę do Powiatowego Zarządu ZBoWiD-u w Krotoszynie. Załączam opinię o mej pracy w Zarządzie PCK.

Mroczkowski
Krotoszyn, 9.06.1963 r.
ul. Mickiewicza 8a

Lucjan Mroczkowski - cmentarz parafialny Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie
Lucjan Mroczkowski – cmentarz parafialny Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie
Lucjan Mroczkowski - cmentarz parafialny Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie
Lucjan Mroczkowski – cmentarz parafialny Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie