Szymański Teofil Stefan

Teofil Stefan Szymański (1892 – ?)

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Urodził się w dniu 20.08.1892 r. w Miłosławiu jako syn zmarłego 19.04.1892 r. Bernarda Teofila i Praksedy z domu Granatowicz.

Pracował w administracji wojskowej w stopniu porucznika, a następnie w Sądzie Grodzkim w Pucku. Zweryfikowany w dniu 11.04.1934 r. pod numerem 9859.