Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976)

Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewnie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Pracował w handlu.

W 1915 został wcielony do armii pruskiej, z której zdezerterował, po czym ukrywał się.

Po wstąpieniu do oddziałów powstańczych brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w walkach pod Szubinem i Żninem. Walczył na froncie ukraińskim i był obrońcą Lwowa.

W sierpniu 1920 jako podporucznik został przydzielony do 10 pułku strzelców wielkopolskich (68 pp) i służył w nim do 1922.

Z Wrześnią związany był od 1919 do grudnia 1920, kiedy nastąpiła jego dyslokacja do Biedruska, oraz od 1921, kiedy 68 pp na stałe powrócił do koszar wrzesińskich.

Po demobilizacji pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu, a w 1939 służył w komendzie Garnizonu Zaleszczyki. Po ucieczce z internowania w Rumunii dotarł do Rodezji, gdzie był komendantem zgrupowania polskiego (500 osób).

Do kraju wrócił w 1947 i został mianowany dyrektorem Centrali Handlowej Przemysłu Elektronicznego. W zakresie spraw zawodowych był związany z działalnością ZWG Tonsil we Wrześni.

Był żonaty ze Stefanią Żyto i miał z nią dwoje dzieci: Bognę i Wiesława.

Zmarł 21 listopada 1976 i został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Jan Ciaciuch - cmentarz Junikowski w Poznaniu
Jan Ciaciuch – cmentarz Junikowski w Poznaniu