Ciaciuch Jan

Jan Ciaciuch (1894-1976)

Urodził się 3 grudnia 1894 r. w Białożewinie pow. żniński w rodzinie rolniczej jako syn Jana i Franciszki Goliwąs. Ojciec Jana był później długoletnim dzierżawcą majątku kościelnego w Noskowie.

Ukończył szkołę powszechną i handlową. Po odbyciu praktyki handlowej, wcielony został do wojska niemieckiego (1915). Awansował do stopnia zastępcy oficera.

Z armii pruskiej zdezerterował w czerwcu 1918 r., po czym ukrywał się.

Po wstąpieniu do oddziałów powstańczych brał udział w akcji pod Zdziechową oraz w walkach pod Szubinem i Żninem. Od połowy stycznia do końca lutego 1919 r. pełnił funkcję adiutanta komendy miasta Gniezna.

Walczył na froncie ukraińskim i był obrońcą Lwowa (na początku marca 1919 r. Jan Ciaciuch objął dowództwo kompanii poznańsko – lwowskiej, z którą 9 marca 1919 r. wyruszył przez Warszawę, Przemyśl pod Lwów).

W sierpniu 1920 jako podporucznik został przydzielony do 10 pułku strzelców wielkopolskich (68 pp) i służył w nim do 1922.

Z Wrześnią związany był od 1919 do grudnia 1920, kiedy nastąpiła jego dyslokacja do Biedruska, oraz od 1921, kiedy 68 pp na stałe powrócił do koszar wrzesińskich.

Po demobilizacji pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu, a w 1939 służył w komendzie Garnizonu Zaleszczyki. Po ucieczce z internowania w Rumunii dotarł do Rodezji, gdzie był komendantem zgrupowania polskiego (500 osób).

Do kraju wrócił w 1947 i został mianowany dyrektorem Centrali Handlowej Przemysłu Elektronicznego. W zakresie spraw zawodowych był związany z działalnością ZWG Tonsil we Wrześni.

W 1924 roku we Wrześni zawarł związek małżeński ze Stefanią Żyto, z którą miał dwie córki: Bognę i Wiesławę.

Zmarł 21 listopada 1976 i został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Odznaczony:

  • Orderem Virtuti Militari V klasy
  • Krzyżem Niepodległości
  • Krzyżem Walecznych
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi
  • Krzyżem Obrony Lwowa
  • Gwiazdą Przemyśla
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.962 z dnia 1957-12-06)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź

Strona internetowa poświęcona powstańcowi: https://hhranch.pl/Powstanie.aspx

Jan Ciaciuch (siedzi w środku)
Jan Ciaciuch (siedzi w środku)
Jan Ciaciuch - Powstaniec Wielkopolski dwutygodnik najstarszych towarzystw uczestników powstania wielkopolskiego, powstańców i wojaków, hallerczyków oraz podoficerów rezerwy Ziem Zach. R.P. 1938.04.15 R.3 Nr 78)
Jan Ciaciuch – Powstaniec Wielkopolski dwutygodnik najstarszych towarzystw uczestników powstania wielkopolskiego, powstańców i wojaków, hallerczyków oraz podoficerów rezerwy Ziem Zach. R.P. 1938.04.15 R.3 Nr 78)
Jan Ciaciuch - Powstaniec Wielkopolski dwutygodnik najstarszych towarzystw uczestników powstania wielkopolskiego, powstańców i wojaków, hallerczyków oraz podoficerów rezerwy Ziem Zach. R.P. 1938.04.15 R.3 Nr 78)
Jan Ciaciuch – Powstaniec Wielkopolski dwutygodnik najstarszych towarzystw uczestników powstania wielkopolskiego, powstańców i wojaków, hallerczyków oraz podoficerów rezerwy Ziem Zach. R.P. 1938.04.15 R.3 Nr 78)
Jan Ciaciuch - życiorys
Jan Ciaciuch – życiorys
Jan Ciaciuch - życiorys
Jan Ciaciuch – życiorys
Jan Ciaciuch - cmentarz Junikowski w Poznaniu
Jan Ciaciuch – cmentarz Junikowski w Poznaniu