Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987)

Jan Kołodziejski
Jan Kołodziejski

Urodzony 29 listopada w Grabowie Królewskim. Był z zawodu cieślą i mieszkał w Gorazdowie.

Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej.

Jego specjalnością była budowa kościołów (Sokolniki, Wszembórz, Samarzewo i in.).

Szczęśliwie uniknął rozstrzelania przez gestapo w 1939 w Sokolnikach, gdzie doszło do poważnych konfliktów narodowościowych.

W 1946 doznał, według własnego przekonania, cudownego ozdrowienia po wypadku przy pracy, wskutek czego poświęcił się bez reszty budownictwu sakralnemu i przekazywaniu darów na rzecz Kościoła.

W Krakowie przedstawiono go papieżowi Janowi Pawłowi II, a w czasie wizyty Ojca Świętego w Poznaniu wręczył mu w darze obraz bł. Urszuli Ledóchowskiej.

Ostatnie lata życia spędził w Licheniu, gdzie był doradcą budowlanym i przewodnikiem wycieczek.

Był żonaty z Salomea Czerniak.

Zmarł w Słupcy 03.05.1987 i został pochowany w Alei Zasłużonych w Licheniu.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Henryk Czerniak i Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Jan Kołodziejski (zdjęcie udostępnił Henryk Czerniak)
Jan Kołodziejski (zdjęcie udostępnił Henryk Czerniak)
Jan Kołodziejski - zjazd Kółek Rolniczych w Sokolnikach , trzeci od prawej w pierwszym rzędzie (z medalami) siedzi Jan Kołodziejski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziejski – zjazd Kółek Rolniczych w Sokolnikach , trzeci od prawej w pierwszym rzędzie (z medalami) siedzi Jan Kołodziejski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kołodziejski - cmentarz parafialny w Licheniu Starym
Jan Kołodziejski – cmentarz parafialny w Licheniu Starym
Jan Kołodziejski - cmentarz parafialny w Licheniu Starym
Jan Kołodziejski – cmentarz parafialny w Licheniu Starym