Królak Józef

Józef Królak (1877 – ?) Józef Królak urodził się 28.06.1877 r. w Przybysławiu jako syn Walentego i Marianny z d. Sobczyk. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.17096) w stopniu szeregowca. Walczył pod Rawiczem, Sarnową i Zdunami. W 1906 r. w USC w Żerkowie zawarł związek małżeński z Marią Szymenderą. Mieli troje […]

Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski (1897-1987) Urodził się 29.11.1897 w Grabowie Królewskim jako syn Feliksa i Marianny z d. Szymańskiej. W latach 1903-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Grabowie Królewskim. W kwietniu 1914 rozpoczął naukę u mistrza budowlanego L. Radnieckiego w Strzałkowie. W czerwcu 1916 r. został powołany do armii niemieckiej. 8.02.1919 wstąpił jako ochotnik do 5. Kompanii […]

Gulczyński Czesław

Czesław Gulczyński (1899 – 1981) Urodził się 9.06.1899 r. w Skarboszewie jako syn rolnika Józefa i Marcjanny Rewers. Podczas I wojny światowej w 1918 r. został ciężko ranny. Po jej zakończeniu zgłosił się ochotniczo do Kompanii Strzałkowskiej. Zdemobilizowany w 1922 r. z 8. pułku saperów stopniu szeregowca. Z zawodu był rolnikiem. Zamieszkał w Łagiewkach pod […]

Przybyła Józef

Józef Przybyła (1897 – 1986) Urodził się 30.10.1897 w Borzykowie jako syn Wincentego i Stanisławy z d. Tamborskiej. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Borzykowie. Po ukończeniu nauki pracował w gospodarstwie u rodziców. 24.07.1916 został powołany do armii niemieckiej do 37 pp w Krotoszynie. Walczył na froncie zachodnim. 8.02.1919 wstąpił ochotniczo do 17. pac w Poznaniu […]

Szefer Jan

Jan Szefer (1898 – ?) Urodził się w dniu 14.10.1898 r. w Czeszewie jako syn Ignacego i Marianny z domu Bluma. Powołany do Armii Niemieckiej służył podczas I wojny światowej w 5. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 37 i w 1918 r. został ranny. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918 r. do dnia 18.2.1919 […]

Strzelczyk Franciszek

Franciszek Strzelczyk (1897-1966) Franciszek Strzelczyk urodził się 29.09.1897 we Wrześni jako syn Szczepana i Agnieszki z d. Koralewskiej. Od 1916 zatrudniony był na kolejce wąskotorowej, ale rok później został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie wschodnim, a następnie zachodnim. W listopadzie 1918 zdezerterował i po przybyciu do Wrześni zgłosił się na ochotnika do […]

Formanowicz Stanisław

Stanisław Formanowicz (1893-1966) Urodził się 11 kwietnia 1893 w Krobi jako syn Jana Nepomucena i Seweryny Urbańskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w rolnictwie. W 1914 został zmobilizowany do armii pruskiej jako żołnierz 1 Zachodniopruskiego Regimentu Grenadierów. Służył w kompanii moździerzy (miotaczy min). Brał udział w kampanii pod Verdun. Pruskie źródła wojenne wymieniają jego osobę […]

Dębicki Jan

Jan Dębicki (1897-1972) Urodził się 31 grudnia 1897 roku w Borzykowie jako syn Wawrzyna i Katarzyny Baranowskiej. W 1914 został powołany na ćwiczenia w Gorzycach k. Miłosławia i wysłany na front. Walczył w Rumunii, a następnie został przerzucony na front francuski, gdzie miał przydział strzelca wyborowego. Odniósł poważne rany i był poddany leczeniu szpitalnemu. Został […]

Waszak Telesfor

Telesfor Waszak (1898 – 1986) Telesfor Waszak urodził się 05.01.1898 w Kołaczkowie jako syn Piotra i Wiktorii z d. Urbaniak. W okresie od 27.12.1918 r. do 20.01.1919 r. przebywał w oddziałach powstańczych w Poznaniu, do których przyłączył się ochotniczo po powrocie z wojny światowej. W czasie od 21.01.1919 r. do 20.02.1919 r. w składzie Batalionu […]

Zajdowicz Jan

Jan Zajdowicz (1899 – 1975) Urodził się 28.05.1899 w Żydowie pow. Września jako syn Jakuba i Stanisławy z d. Karbowiak. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.8667). Następnie służył w 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich (15 Pułk Ułanów). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w 1921 w stopniu kaprala. W 1935 r. ożenił […]