Formanowicz Stanisław

Stanisław Formanowicz (1893-1966)

Urodził się 11 kwietnia 1893 w Krobi jako syn Jana Nepomucena i Seweryny Urbańskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w rolnictwie.

W 1914 został zmobilizowany do armii pruskiej jako żołnierz 1 Zachodniopruskiego Regimentu Grenadierów. Służył w kompanii moździerzy (miotaczy min). Brał udział w kampanii pod Verdun. Pruskie źródła wojenne wymieniają jego osobę jako przykład szaleńczej odwagi w walce wręcz (unieszkodliwił w akcji bezpośredniej gniazdo karabinu maszynowego). Odniósł rany i leczył się w szpitalu w Marienbad Polzin.

Pod koniec 1918 przedostał się do Krobi i zgłosił się ochotniczo do tamtejszej kompanii powstańczej. 27 stycznia 1919 został ranny w walkach pod Kąkolewem.

Następnie wcielony do 1. pułku strzelców bytomskich.

W latach 20 osiedlił się na stałe w Borzykowie i przez szereg lat pełnił funkcję wójta gminy Kołaczkowo, uzyskując wysokie uznanie społeczności lokalnej za całokształt działalności zawodowej i społecznej.

W 1926 r. w Kołaczkowie zawarł związek małżeński z Kazimierą Warczygłową i miał z nią syna Jana Stanisława (1928).

Zmarł 31 stycznia 1966 w Borzykowie i został pochowany na cmentarzu w Kołaczkowie.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Biogram Stanisława Formanowicza opracowany przez Mariusz Formanowicza.

Stanisław Formanowicz
Stanisław Formanowicz
Stanisław Formanowicz - cmentarz parafialny w Kołaczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Formanowicz – cmentarz parafialny w Kołaczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Formanowicz - cmentarz parafialny w Kołaczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Formanowicz – cmentarz parafialny w Kołaczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)