Galejak Michał

Michał Galejak (1891-1966)

Urodził się w dniu 14.09.1891 r. w Budziłowie jako syn Kazimierza i Katarzyny pierwotnie nazwanej Galewska.

Podczas Powstania Wielkopolskiego uczestniczył w Radzie Robotniczej w Środzie Wlkp.

Zawarł związek małżeński ze Stefanią Krysztofiak w dniu 20.09.1949 r.

Zmarł w dniu 29.09.1966 r. w Środzie Wlkp. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.