Kołtoniak Stefan

Stefan Kołtoniak (1897 – 1965)

Urodził się 13.07.1897 r. w Żabnie (powiat śremski) jako syn Antoniego i Marianny Gimzickiej.

Na początku wielkiej wojny został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie zachodnim.

W czasie wybuchu powstania znalazł się w Wielkopolsce. Brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu, a następnie wrócił do rodziców do Żabna i wstąpił ochotniczo do tworzących się w Śremie oddziałów powstańczych. Z kompanią dolską pod dowództwem Tomasza Paula brał udział w walkach pod Rawiczem, Miejską Górką, Sarnową.

W okresie międzywojennym zamieszkał we Wszemborzu (powiat wrzesiński), gdzie objął gospodarstwo poniemieckie. Prowadził je do końca życia.

W 1938 r. został odznaczony Medalem Niepodległości. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Borzykowo. Od 1958 r. członek ZBoWiD Koło Borzykowo.

Był żonaty z Marią Kaszubą i miał z nią troje dzieci: Stanisława, Czesława i Wandę.

Należał do PSL. Był prezesem Kółka Rolniczego w Borzykowie.

Zmarł w 06.08.1965 roku we Wszemborzu i tam został pochowany.

Stefan Kołtoniak - cmentarz parafialny we Wszemborzu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Kołtoniak – cmentarz parafialny we Wszemborzu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Kołtoniak - pomnik w Brodnicy (Śrem) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Kołtoniak – pomnik w Brodnicy (Śrem) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Kołtoniak - pomnik w Brodnicy (Śrem) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Kołtoniak – pomnik w Brodnicy (Śrem) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)