Kozielczyk Jan

Jan Kozielczyk (1898 – 1973)

Jan Kozielczyk urodził się 29.09.1898 w Niesłabinie (pow. Śrem) jako syn Walentego i Marianny z d. Stachowiak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.16874). Stopień wojskowy – ułan.

Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Borzykowo 03.10.1936 r.

Zweryfikowany powstaniec z dnia 26.11.1936 (nr weryfikacji 20172, numer kartoteki 12734).

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W 1939 należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo.

Ożenił się z Agnieszką Górczyńską.

Zmarł 18.04.1973 w Cieślach Małych. Spoczywa na cmentarzu we Wszemborzu.

Jan Kozielczyk - cmentarz parafialny we Wszembórzu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kozielczyk – cmentarz parafialny we Wszembórzu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)