Jankowiak Franciszek

Franciszek Jankowiak (1897 – 1979)

Urodził się 17.07.1897 w Kołaczkowie jako syn Stanisława i Marianny Rychlińskiej.

W 1916 roku powołany do armii niemieckiej. W dniu 10.2.1919r. wstąpił jako ochotnik do średzkiego batalionu i brał udział w walkach z bronią w ręku pod Kowalewkiem, Paterkiem, Nakłem i Chodzieżą. Po zakończeniu powstania służył w 62 pp do dnia 16.7.1921r.

W 1928 roku otrzymał z reformy rolnej działkę w Borzykowie, na której pracował do 1942 r. W czasie wojny wysiedlony z całą rodziną do Kołaczkowa. Po wyzwoleniu wrócił z rodziną na gospodarstwo.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 17847 z dnia 30.01.1936).
Od 1973 członek ZBoWiD Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.19-0.2364 z dnia 1974-12-18 oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w Kołaczkowie 14.08.1979 r. i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Franciszek Jankowiak - zaświadczenie o zweryfikowaniu
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak – zaświadczenie o zweryfikowaniu (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak - wniosek o nadanie orderu Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak – wniosek o nadanie orderu Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak - cmentarz w Kołaczkowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak – cmentarz w Kołaczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak - nowy nagrobek, cmentarz w Kołaczkowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Jankowiak – nowy nagrobek, cmentarz w Kołaczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)