Wizła Jan

Jan Wizła (1899 – 1981)

Urodził się w dniu 8.11.1899 r. w Radomicach koło Czerniejewa jako syn Ludwika i Marianny z d. Królewczyk.

Zgłosił się jako ochotnik na Powstanie Wielkopolskie dnia 1.01.1919 r. i walczył z bronią w ręku przy zdobywaniu miasta Poznania (Grolmann), a następnie brał udział w walkach na froncie północnym, walcząc pod Żninem, Łabiszynem, Ludwikowem, Władysławowem, Rynarzewem i Szubinem.

Bezpośrednio po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego został wcielony do Wojska Polskiego, w którym służył do dnia 26.11.1921 r. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Mieszkał w Stroszkach.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 9.07.1935 r. pod numerem 16390. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/11 z dnia 25.01.1968 r.

Zmarł 02.08.1981. Spoczywa na cmentarzu w Nekli (ekshumacja z cmentarza komunalnego Miłostowo w Poznaniu).

Jan Wizła - cmentarz parafialny w Nekli
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Wizła – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)