Przybyła Józef

Józef Przybyła (1897 – 1986)

Urodził się 31.10.1897 w Borzykowie jako syn Wincentego i Stanisławy z d. Tamborskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.2886) jako kanonier.

W 1939r. należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo.

Zmarł w Borzykowie 12.06.1986 r.

Józef Przybyła - cmentarz parafialny w Kołaczkowie
Józef Przybyła – cmentarz parafialny w Kołaczkowie