Zdun Stefan

Stefan Zdun (1890 – 1944)

Urodził się 18.08.1890 r. w Miłosławiu jako syn Walentego i Magdaleny z d. Woźniak.

Ożenił się z Zofią Cebulską.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.8733).

Mieszkał w Poznaniu. Był pracownikiem PKP.

W 1936 r. starał się Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Zmarł w Poznaniu 1.04.1944 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym na Miłostowie.

Opracowała: Ewa Alicja Slomska