Antczak Franciszek

Franciszek Antczak (1894 – 1950)

Franciszek Antczak
Franciszek Antczak

Urodził się 30.09.1894 w Sokolnikach (pow. wrzesiński) jako syn Onufrego i Józefy z d. Owczarzak.

Powstaniec wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9276). Walczył w 2. kompanii wrzesińskiej. Brał udział w potyczce pod Zdziechową i w walkach o Szubin i Rynarzewo.

Następnie w szeregach 56 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Został zweryfikowany 20.12.1934 (nr kartoteki 5949, nr Ref. Historycznego 13730). Członek Związku Powstańców Wielkopolskich 1918/19 – Koło Września.

Jego pierwszą żoną była Joanna Hernes. Po jej śmierci w 1932 roku w Gozdowie zawarł związek małżeński z Marianną Jędraszak.

Zmarł 05.02.1950 w Bierzglinku. Został pochowany 08.02.1950 na cmentarzu parafialnym we Wrześni (grób nr 3464, sektor V).

Biogram opracował Jarosław Dominik Górski.

Franciszek Antczak
Franciszek Antczak – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)