Brzeziński Marian

Marian Brzeziński (1900 – ?)

Urodził się 20 sierpnia 1900 r. w Pawłowicach. Ukończył szkołę powszechną.

Od początku stycznia 1919 r. uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a później w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc w szeregach 55 Pułku Piechoty, 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich oraz Szwadronu Taborów nr VII.

Z wojska został zwolniony w marcu 1921 r.

Od 1923 r. był gajowym w Nadleśnictwie Czeszewo, w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i mieszkał w gajówce Jezierce.

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021