Tomaszewski Michał

Michał Tomaszewski (1897 – 1969)

Urodził się 18 września 1897 r. w Chlewiskach pow. Szamotuły, w rodzinie Wojciecha i Józefy z domu Smól. W 1911 r. ukończył w Kazimierzu szkołę powszechną w zakresie 7 klas.

W czerwcu 1913 rozpoczął praktyczną naukę zawodu leśnika w prywatnym Nadleśnictwie Kwilcz pow. Międzychód. Po ukończeniu nauki, w czerwcu 1915 podjął pracę na stanowisku leśnika w Wielkich Łagiewnikach na Górnym Śląsku, gdzie pozostawał do listopada tegoż roku. W 1916 r. został powołany do amii niemieckiej, w której służył do końca I wojny światowej.

W styczniu 1919 r. przystąpił ochotniczo do Powstania Wielkopolskiego i walczył w szeregach 1 Pułku Artylerii Ciężkiej m.in. pod Lesznem. Zwolniony z wojska na skutek reklamacji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, został zatrudniony w Nadleśnictwie Państwowym Czeszewo. W lipcu 1920 r. przeniesiono go do Nadleśnictwa Zielonka w charakterze podleśniczego w Leśnictwie Odrzykożuch, a później w Rakowni. W 1927 r. został przeniesiony na Podleśnictwo Budziszewko w Nadleśnictwie Kąty. Na własną prośbę odszedł w 1929 r. z Lasów Państwowych i przyjął posadę starszego leśniczego w lasach dóbr rycerskich Wroniawy, należących do Józefa Draheima. W tym miejscu pracował do wybuchu II wojny światowej, a także w czasie okupacji niemieckiej. W marcu 1945 r. objął Leśnictwo Wroniawy w Nadleśnictwie Państwowym Mochy. Na emeryturę przeszedł z końcem maja 1963 r.

Zmarł 28 czerwca 1969 r. i został pochowany na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

źródło: Władysław Chałupka – Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim. Słownik Biograficzny. Wyd. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Poznań 2021