Staszak Wojciech

Wojciech Staszak (1897 – 1971)

Wojciech Staszak urodził się we Wrześni (Zawodzie) 07.04.1897 jako syn Andrzeja i Salomei z d. Gruszczyńskiej.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r. Dnia 12.02.1919r. przydzielony został do 4 Baterii Artylerii (d-ca baterii ppor. Przybylski). W Wojsku Polskim pozostał do dnia 17.09.1921 r.

Ożenił się z Anną Hoffmann.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 04.04-0.119 z dnia 1958-04-04.

Zmarł 05.02.1971 r. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

Wojciech Staszak - cmentarz junikowski w Poznaniu
Wojciech Staszak – cmentarz junikowski w Poznaniu