Lechert Jan

Jan Lechert (Lecher) (1898 – 1945)

Urodził się w dniu 8.06.1898 r. (na nagrobku data 17.05.1897) w Pakszynie pow. Gniezno. Z zawodu był leśnikiem.

Podczas Powstania Wielkopolskiego służył w Kompanii Gnieźnieńskiej. Zdemobilizowany z wojska w stopniu kanoniera. Mieszkał w Nekielce.

Brał udział w działalności konspiracyjnej w okresie II wojny. Brał udział w akcji „Proso” w Janowie, dotyczącą zrzutu wyposażenia i broni. W skład odbierającego zrzut oddziału weszła także nekielska placówka AK „Graby 6”. Wykrycie zrzutu przez Niemców spowodowało masowe aresztowania. 27 lipca 1944 roku gestapo rozbiło placówkę AK w Kostrzynie, a dalsze aresztowania objęły około 200 żołnierzy i oficerów ze Środy, Drzązgowa, Sokolnik Drzązgowskich, Gułtów, Węgierskiego, Nekli, Pławiec i innych miejscowości, w tym Klemensa Szczepańskiego i Jana Lechera z Nekli, których przewieziono do Fortu VII w Poznaniu. Zginął w żabikowskim obozie w dniu 19/20 stycznia 1945 r. podczas likwidacji obozu – numer obozowy 17768.

Dnia 05.05.1926 r. w Nekli zawarł związek małżeński ze Stanisławą Ochotną (1900- 1986). Małżeństwo miało trójkę dzieci: Janinę (1929), Franciszka (1931) i Reginę (1937).

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 9.07.1935 r. (numer kartoteki 8195, numer Ref. Hist. 15910). Należał do nekielskiego koła Związku Powstańców Wlkp. oraz był członkiem koła Nekla Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 3.02.1935 r.

Upamiętniony imienną tabliczką na Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu.

Biogram Jana Lecherta opracowany przez p. Jerzego Osypiuka.

Jan Lechert
Jan Lechert
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)