Kubiak Michał

Michał Kubiak (1892 – 1973)

Urodził się w dniu 3.09.1892 r. w Gąsiorowie jako syn Szczepana i Antoniny z d. Roszyk.

Uczęszczał do 4 klasowej szkoły powszechnej w Stęszewku pow. Poznań.

W dniu 2.01.1919 r. wstąpił do formującego się oddziału Pułku Artylerii w Poznaniu przy ul. Solnej. Brał udział w walkach pod Rynarzewem i Szubinem. W dniu 18.12.1919 r. został wcielony wskutek poboru do 17 Pułku Artylerii Polnej w Poznaniu. Po wojnie bolszewickiej zdemobilizowany w dniu 10.10.1920 r. bezterminowo w stopniu plutonowego.

Mieszkał w Pobiedziskach. Został zatrudniony jako pracownik Poczty Polskiej.

Zweryfikowany 18.06.1936 przez ZG ZPW pod numerem 18619, koło Pobiedziska. Posiadał zaświadczenie Biura Historycznego D.O.K. VII Poznań nr 276-I/10660/38 z 10.08.1938 r.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/25 z dnia 24.01.1958 r.
  • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Zmarł 27.07.1973 r. Spoczywa na cmentarzu w Pobiedziskach.

Michał Kubiak - cmentarz w Pobiedziskach
Michał Kubiak – cmentarz w Pobiedziskach