Łuczak Tomasz

Tomasz Łuczak (1877 – 1961)

Urodził się w dniu 9.12.1877 r. w Targowej Górce jako syn Józefa i Agnieszki z domu Jędrasiak.

Wstąpił jako ochotnik do Plutonu Kostrzyńskiego przy 2 Kompanii Średzkiej i brał czynny udział w bitwach pod Kcynią, Nakłem, Szczepicami i Studzienką pod dowództwem Józefa Kasprowicza. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał w Kostrzynie przy ul. Średzkiej 23.

Zweryfikowany wprzez ZG ZPW w dniu 7.10.1935 r. pod numerem 16599. Członek kostrzyńskiego koła Związku Powstańców Wielkopolskich i ZBoWiD -u.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/913 z dnia 12.11.1958 r.

Zmarł 28.01.1961 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.

Tomasz Łuczak - cmentarz w Kostrzynie
Tomasz Łuczak – cmentarz w Kostrzynie
Tomasz Łuczak - cmentarz w Kostrzynie
Tomasz Łuczak – cmentarz w Kostrzynie