Piskorski Marian Ludomir

Marian Ludomir Piskorski (1899-1973)

Urodził się w dniu 25.03.1899 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Wandy z domu Mączyńskiej.

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 w czasie od grudnia 1918 r. do końca Powstania w walkach pod Gnieznem, Strzelnem i Inowrocławiem. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego rezerwy.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr:12.22-0.764 z dnia 22.12.1966 r.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 8/72.

Zmarł w dniu 21.02.1973 r. w Miłosławiu i został pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Marian Piskorski - cmentarz junikowski w Poznaniu
Marian Piskorski – cmentarz junikowski w Poznaniu