Szafran Władysław

Władysław Szafran (1899-1974)

Urodził się w dniu 13.06.1899 r. w Bliżycach powiat Wągrowiec jako syn Franciszka i Józefy.

W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącego się oddziału powstańczego w Skokach. Oddział ten tworzył podoficer z armii niemieckiej Stanisław Kaczmarek, który jednocześnie dowodził tym oddziałem. Brał udział w starciach pod Skokami i Wągrowcem. Po oswobodzeniu tych miejscowości oddział Kaczmarka został przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa w tym regionie. Cała ta akcja trwała okoła 2 miesiące.

Następnie wstąpił jako ochotnik do regularnej armii, do tworzącego się oddziału artylerii ciężkiej.

W składzie baterii artylerii ciężkiej wyruszył w sierpniu 1919 r. na Powstanie Śląskie i walczył tam blisko miesiąc. Było to między Dziedzicami a Bielskiem. Po skończonym Powstaniu Śląskim wrócił do macierzystego pułku w Poznaniu.

Po demobilizacji pracował we własnym ośmiohektarowym gospodarstwie rolnym.

Ożeniony z Marią (1901 – 1965). Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Zmarł w 30.10.1974 r. i został pochowany na cmentarzu w Czeszewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Władysław Szafran
Władysław Szafran
Władysław Szafran - cmentarz parafialny w Czeszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Szafran – cmentarz parafialny w Czeszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)