Kegel Jan Nepomucen

Jan Nepomucen Kegel (1898 – 1974)

Urodził się 11.05.1898 r. w Szemborowie jako syn Juliusza i Heleny z domu Majewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 5 do 7 stycznia 1919 r., w luźnych grupach w Inowrocławiu. Następnie został przydzielony do 2. Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych 5. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w walkach na froncie północnym, pod miejscowościami: Gniewkowo, Bąbolin, Szpital, Gąski, Klepary, Złotniki Kujawskie, pod dowództwem por. Wolskiego.

Po zakończeniu akcji powstańczej został zdemobilizowany w stopniu szeregowca i pracował w charakterze ogrodnika w majątkach ziemskich pow. inowrocławskiego do1937 r. W roku 1937 dzierżawił 1 ha ziemi, na której do roku 1939 prowadził własne ogrodnictwo.

W okresie okupacji pracował do chwili wyzwolenia jako ogrodnik. Po wyzwoleniu w od roku 1945 pracował samodzielnie na własnym ogrodnictwie i był członkiem Spółdzielni Ogrodniczej w Inowrocławiu. Mieszkał w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej 23, gdzie 6.03.1946 r. ożenił się.

Został zweryfikowany jako powstaniec przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 19 września 1934 r. pod numerem 11652 jak również przez ZBoWiD.

Zmarł w dniu 1.03.1974 r. w Inowrocławiu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 10.23-0.1462 z dnia 23.10.1972 r.