Staniszewski Franciszek

Franciszek Staniszewski (1895-1981)

Franciszek Staniszewski - zdjęcie udostępnił Roman Nowaczyk

Urodził się 28 stycznia 1895 we Wrześni jako syn Jana i Michaliny Szczepańskiej.

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej we Wrześni. W 1911 rozpoczął naukę jako uczeń ciesielski.

W 1914 roku został powołany do Armii Niemieckiej. Walczył na froncie rosyjskim i francuskim.

W grudniu 1918 przystąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobywaniu koszar we Wrześni oraz ważniejszych obiektów. Następnie z bronią w ręku pełnił służbę patrolową i odwachową w Straży Ludowej. Później służył w 7 batalionie saperów w Poznaniu. Zdemobilizowany został w 1921 roku w stopniu kaprala.

Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę na wąskotorowej kolei powiatowej we Wrześni. Udzielał się równocześnie w Ochotniczej Straży Pożarnej i Związkach Zawodowych, Za swoją działalność społeczną w 1937 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

Ożenił się z Marianną Staszak (1897 – 1989).

W kampanii wrześniowej wziął udział jako sanitariusz 132 kompanii saperów kolejowych. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli, w której przebywał do października 1940 r.

Po wojnie wrócił do pracy na PKP. Nadal czynnie działał w OSP. Pełnił funkcję naczelnika.

Od 1957 roku członek ZBoWiD Koło Września (nr legitymacji 271415).

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.08-0.64 z dnia 1958-03-08.
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Uchwałą RP z 07.12.1972
  • Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

Zmarł 25 lutego 1981. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Franciszek Staniszewski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski z żoną 
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski z żoną (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Franciszek Staniszewski – życiorys

Urodziłem się 28.01.1895 r. we Wrześni jako syn Jana i Michaliny Staniszewskich. Uczęszczałem do Szkoły Powszechnej we Wrześni, gdzie ukończyłem 6 klas. W 1911 rozpocząłem naukę jako uczeń ciesielski.

W 1914 roku zostałem powołany do Armii Niemieckiej. Walczyłem na froncie rosyjskim i francuskim. Po powrocie z wojny w 1918 roku wstąpiłem do Straży Ludowej, gdzie brałem czynny udział w służbie patrolującej i odwachowej w miesiącu grudniu 1918 i w styczniu 1919 r. Od kwietnia 1919 r. do stycznia 1921 r. pełniłem służbę w Wojsku Polskim w 7 Baonie Saperów w Poznaniu.

Po zwolnieniu z Wojska Polskiego udzielałem się społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej i związku zawodowym Narodowej Partii Robotniczej. Dnia 22 czerwca 1923 roku zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem za zasługi na niwie pracy społecznej. W roku 1922 zacząłem pracować na Kolei Powiatowej.

W roku 1939 zostałem powołany do Saperów Kolejowych. Po rozbiciu Armii Polskiej zostałem internowany przez Armię Czerwoną. Po powrocie do domu zacząłem znowu pracować na kolei.

W roku 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej zgłosiłem się ochotniczo do służby w Milicji Obywatelskiej i jednocześnie organizowałem Ochotniczą Straż Pożarną. Po zaprowadzeniu ładu i porządku przystąpiłem do pracy na PKP. Od 1957 roku jestem na emeryturze.

Franciszek Staniszewski
Września, ul. 22 Lipca 18

Franciszek Staniszewski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Franciszek Staniszewski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)