Tabaka Jan

Jan Tabaka (1894 – 1958) Jan Tabaka urodził się we Wrześni 16.04.1894 jako syn Stanisława i z d. Marianny Stachowiak. Jan Tabaka 27.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się Batalionu Wrzesińskiego, a następnie do 20 lutego 1919 r. walczył z bronią w ręku na terenie Szubin, Rynarzewo, Samoklęski, Paterek. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady […]

Topolewski Antoni

Antoni Topolewski (1888 – ?) Antoni Topolewski urodził się we Wrześni 17.05.1888 jako syn Stanisława i Marianny z d. Graczyk. W Powstaniu Wielkopolskim walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 12070 z dnia 19.09.1934). Starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został w 1938 roku odrzucony. Z zawodu był murarzem.

Węglewski Józef

Józef Węglewski (1896 – 1960) Urodził się we Wrześni 14.03.1896 jako syn Stanisława i Marianny z d. Budzyńskiej. Józef Węglewski od 20.12.1918 brał udział na terenie Wrześni w przygotowaniach do Powstania Wlkp. (kompanie Straży i Bezpieczeństwa). Następnie od 28.12.1918 z 2 Kompanią Wrzesińską brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych przy zdobyciu Zdziechowy, […]

Staniszewski Franciszek

Franciszek Staniszewski (1895-1981) Urodził się 28 stycznia 1895 we Wrześni jako syn Jana i Michaliny Szczepańskiej. W grudniu 1918 przystąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobywaniu koszar we Wrześni. Odegrał dużą rolę w organizowaniu Legii Ochotniczej Wrzesińskiej jako zastępca komendanta Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Służbę wojskową odbywał w 7 batalionie saperów. Do 1939 był […]

Wętkowski Wacław

Wacław Wętkowski (1890 – 1964) Wacław Wętkowski (po zmianie Wędkowski) urodził się 23.07.1890 w Cieninie Kościelnym jako syn Józefa i Weroniki z d. Berdzińskiej (śl.1880 w Kowalewie-Opactwie). Józef i Weronika mieli czwórkę dzieci: Teresa (1881), Wacław (1890), Czesław (1893), Aleksander (1896). Józef Wętkowski jako kowal folwarczny przenosił się po różnych majątkach. Ostatnim była Nekla-Hauland, czyli […]

Węglewski Stanisław

Stanisław Węglewski (1887 – 1963) Urodził się w dniu 19.04.1887 r. w Gurowie (Gniezno) jako syn Józefa i Apolonii z domu Klimczak. Do szkoły powszechnej uczęszczał od 7 roku życia w Żydowie. Po ukończeniu szkoły pracował w gospodarstwie ojca do 1907 r. W tym roku został powołany do wojska niemieckiego, w którym służył do 1910 […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]