Schmidt Feliks

Feliks Schmidt (1881 – 1967)

Urodził się 19.11.1881 w Zaniemyślu jako syn Jan i Marianny z d. Kostanowicz.

W 1906 r. w Miłosławiu zawarł związek małżeński z Marią Melaczyk.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w Kompanii Wrzesińskiej.

W 1948 r. należał do ZPW – Koło Miłosław.

Zmarł 2.03.1967 w Miłosławiu.