Szyfter Stanisław

Stanisław Szyfter (1868-1948)

Powstaniec wielkopolski, działacz społeczny.

Urodzony 02.05.1868 r. w Stęszewie jako syn kupca Piotra i Marii Wejchan.

Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Przez kilkadziesiąt lat, z przerwą na jednoroczną służbę w artylerii pruskiej, był administratorem dóbr w różnych majątkach wielkopolskich.

W 1918 zgłosił się do służby pozaliniowej w powstaniu, mając już skończone 50 lat. Powierzono mu intendenturę Wojsk Wielkopolskich.

W latach 1922-1939 dzierżawił majątek Gutowo Małe k.Wrześni. Przez cały ten okres był członkiem rady nadzorczej wrzesińskiego ,,Rolnika”, a także członkiem ,,Strzelca”, Koła Związku Oficerów Rezerwy oraz Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

Jako major administracji wojskowej współpracował z 68 pp w zakresie gospodarowania końmi. W latach 1928 – 1939 był prezesem Stowarzyszenia Bursy Gimnazjalnej.

Pod koniec 1939 został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa.

Z małżeństwa z Jadwigą z Szablikowskich – aktywistką organizacji kobiecych, zarówno ziemiańskich, jak i włościańskich – miał sześcioro dzieci: Felicję, Helenę, Marię, Bronisława, Janinę i Witolda.

Po wojnie zamieszkał w Żerkowie, gdzie zmarł 05.05.1948 i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Stanisław Szyfter
Stanisław Szyfter
Stanisław Szyfter - cmentarz parafialny w Żerkowie
Stanisław Szyfter – cmentarz parafialny w Żerkowie

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)