Tomczak Kazimierz

Kazimierz Tomczak (1892 – ?)

Kazimierz Tomczyk

Urodził się w dniu 22.02.1892 r. w Mielżynku jako syn Edwarda i Anny z domu Steinbart.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 11.11.1918 r. do dnia 15.2.1919 r. Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Brał udział w akcjach pod Strzałkowem, Witkowem, Zdziechową, Łabiszynem, Szubinem i Budzyniem. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał we Wrześni przy ul. Dąbrowskiego 11 .

Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 19.09.1934 r. pod numerem pod nr 12066. Należał do Kola Września Związku Powstańców Wlkp.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 33/72.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.2004 z dnia 22.12.1969 r.