Nowak Teofil

Teofil Nowak (1892 – 1978) Urodził się w dniu 4.07.1892 r. w Zielińcu jako syn Józefa i Józefy z domu Cerulewskiej. Szkołę powszechną cztero-oddziałową ukończył w Bieganowie. W 1912 r. wyjechał wraz z rodzicami do Nadrenii – Westfalii i podjął pracę jako górnik. W 1914 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Okres rekrucki odbył w […]

Haller Bolesław

Bolesław Haller (1897-1966)  Urodził się 4 marca 1897 r. we Wrześni jako syn Andrzeja i Anny Cieślewicz. W 1916 został zmobilizowany do armii pruskiej do 6. pułku grenadierów we Wschowie. Walczył na froncie zachodnim. Do wrzesińskich formacji powstańczych zgłosił się już 11 listopada 1918. Służył w kompanii ckm-ów pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego. […]

Chełmikowski Stanisław

Stanisław Chełmikowski (1882 – 1924) Urodził się w dniu 15.11.1882 r. we Wrześni jako syn Kazimierza i Katarzyny z domu Kurowskiej. Po ukończeniu praktyki w handlu żelaza w firmie Fr. Kaczorowski udał się na dalszą naukę i pracę do Lwowa, Krakowa i Przemyśla w ówczesnej Galicji. Wybuch I wojny spowodował konieczność powrotu do Wrześni. Wcielony […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]

Kaczmarek Roman

Roman Kaczmarek (1901-1983) Urodził się 27.07.1901 we Wrześni jako syn Andrzeja i Marianny Spychały. W 1918 wstąpił do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Zdziechową i Rynarzewem, a następnie pod Bydgoszczą i Lesznem. Po powstaniu został powołany do 69 pp w Gnieźnie i pozostawał w wojsku do 1924. W tym roku rozpoczął naukę […]

Węglewski Józef

Józef Węglewski (1896 – 1960) Urodził się we Wrześni 14.03.1896 jako syn Stanisława i Marianny z d. Budzyńskiej. Józef Węglewski od 20.12.1918 brał udział na terenie Wrześni w przygotowaniach do Powstania Wlkp. (kompanie Straży i Bezpieczeństwa). Następnie od 28.12.1918 z 2 Kompanią Wrzesińską brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych przy zdobyciu Zdziechowy, […]

Trawiński Edmund

Edmund Trawiński (1893-1943) Urodził się 10.10.1893 r. w Chociczy Wielkiej jako syn Stefana i Rozalii Kaczmarek. Był żołnierzem armii pruskiej. 27 grudnia 1918 wstąpił do wrzesińskiej kompanii powstańczej i brał udział w opanowaniu koszar, a następnie we wszystkich działaniach bojowych w obszarze Szubin – dolina Noteci. Po powstaniu podjął służbę w 4 pułku strzelców wielkopolskich. […]

Makowski Wojciech

Wojciech Makowski (1899 – 1979) Wojciech Makowski urodził się we Wrześni 23.03.1899 r. jako syn Marcina i Marianny z d. Kotlarek. W latach 1905-1913 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. W 1917 roku powołany został do armii niemieckiej. Po załamaniu frontu niemieckiego powrócił do Wrześni i wstąpił ochotniczo do Kompanii Wrzesińskiej. Po oswobodzeniu miasta Wrześni i […]

Węglewski Stanisław

Stanisław Węglewski (1887 – 1963) Urodził się w dniu 19.04.1887 r. w Gurowie (Gniezno) jako syn Józefa i Apolonii z domu Klimczak. Do szkoły powszechnej uczęszczał od 7 roku życia w Żydowie. Po ukończeniu szkoły pracował w gospodarstwie ojca do 1907 r. W tym roku został powołany do wojska niemieckiego, w którym służył do 1910 […]