Nowak Teofil

Teofil Nowak (1892 – 1978)

Urodził się w dniu 4.07.1892 r. w Zielińcu jako syn Józefa i Józefy z domu Cerulewskiej. Szkołę powszechną cztero-oddziałową ukończył w Bieganowie.

W 1912 r. wyjechał wraz z rodzicami do Nadrenii – Westfalii i podjął pracę jako górnik. W 1914 r. został powołany do Armii Niemieckiej. Okres rekrucki odbył w 8. Westpreußisches Infanterie-Regiment nr 175 w Grudziądzu. Podczas wojny służył w 10. Kompanii Infanterie Regiment nr 43, gdzie został w czerwcu 1915 r. lekko ranny.

Po powrocie z wojny wstąpił 27.12.1918 r. do organizujących się oddziałów powstańczych pod kierownictwem Józefa Trawińskiego i Alojzego Nowaka. Następnie pod ich dowództwem brał udział w zajęciu koszar we Wrześni i w walkach pod Zdziechową, Gnieznem, Szubinem, Kcynią i Łabiszynem.

Po podziale Wrzesińskiej Kompanii Cekaemów służył w 10. Kompanii 9. Pułku Strzelców (67. Pułku Piechoty). Brał udział w wojnie przeciwko bolszewikom na froncie litewsko-białoruskim. Po wojnie został w stopniu plutonowego zdemobilizowany 18.03.1921 r.

Zgłosił swój akces do Straży Celnej, później przekształconej w Straż Graniczną. Przyjęty przez Dyrekcję Ceł w Poznaniu, po zaprzysiężeniu skierowany na przeszkolenie w Wieleniu, a następnie przeniesiony do Dyrekcji Cel we Lwowie. Służył na granicy z Czechosłowacją w Husnem Wyżnem, a w latach 1922-1926 w Komisariacie w Żupanie

W 1926 r. został mianowany zastępcą kierownika placówki Husne Wyżne. W marcu 1928 r. po reorganizacji wstąpił do Straży Granicznej.

W 1938 r. został awansowany na stopień starszego strażnika.

Przed wojną został przydzielony do 1. Pułku KOP Karpaty w Oddziale Wydzielonym w miejscowości Smorze. Przeniesiony 1 maja 1939 r. na granicę rumuńską do Tuczap.

Podczas drugiej wojny światowej po przekroczeniu granicy z Rumunią został internowany. W Rumunii przebywał do 1941 r. a następnie po opanowaniu kraju przez Niemców wzięty do niewoli i skierowany do obozu jenieckiego w Niemczech.

Wrócił do Wrześni w 1946 r. i podjął pracę w jednostkach na terenie Wrześni, początkowo w Zarządzie Dróg, a następnie w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Gnieźnie Ekspozytura we Wrześni.

Ożenił się z Kazimierą Dopierała (1904 – 1991). W małżeństwie urodził się syn Zdzisław.

W 1958 r. przeszedł na emeryturę. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W/72.

Zmarł w dniu 5.02.1978 r. w Bierzglinku i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:

 • Krzyżem Walecznych, rozkaz nr 210 Dowództwa 17. Dyw. Piechoty z dnia 8.01.1921 r.,
 • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.14-0.218 z dnia 14.06.1965 r.,
 • Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 – 1921, rozkaz nr 5 DOK X z dnia 1.02.1929 r.,
 • Brązowym Krzyżem Zasługi,
 • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
 • Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej.

Przebieg służby w Straży Granicznej:

 • 1.04.1928-1.09.1930 zastępca kierownika Placówki I Linii Husne Wyżne, Komisariat Smorze, IG Sambor
 • 26.01.1929 r. -Placówka Libuchora
 • 1.09.1930-17.08.1936 Placowka II Linii Smorze, Komisariat Smorze, IG Sambor – służba wywiadowcza,
 • 1.02.1934 – zaszeregowany do XI grupy uposażenia,
 • 17.08.1936-29.12.1936 – pełnił obowiązki kierownika Placówki II Linii Smorze,
 • 30.12.1936 – mianowany zastępcą kierownika Placówki II Linii Smorze,
 • 1.03.1939-30.04.1939 r. – Oddział Wydzielony Straży Granicznej przy 1. Pułku KOP „Karpaty” w Smorzu,
 • 1.05.1939 r. przeniesiony na granicę rumuńską do Placówki I Linii Tuczapy, Komisariat Śniatyń Obwód Straży Granicznej Kołomyja.
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak (zdjęcie udostępnił syn Zdzisław Nowak)
Teofil Nowak - Jan Tomaszewski "Walki o Noteć"
Teofil Nowak – Jan Tomaszewski „Walki o Noteć”

Urodziłem się dnia 4 lipca 1892 r. jako syn Józefa i Józefy z domu Cyrulewska w Zielińcu powiat Września. Od 7 roku uczęszczałem do 4 oddziałowej szkoły powszechnej w Bieganowie powiat Września. Po ukończeniu szkoły pracowałem w rolnictwie. W roku 1912 wyjechałem do Nadrenii Westfalii, gdzie pracowałem w kopalniach węgla. Powołany zostałem do wojska niemieckiego w 1914 r., a z powodu wojny wysłano mnie na front, gdzie przebywałem do końca wojny. W okresie wojny byłem trzykrotnie ranny. Przebywając na urlopie w listopadzie 1918 r., nie powróciłem do swej jednostki. W dniu 27.12.1918 r. wstąpiłem w szeregi organizujących się wojsk powstańczych we Wrześni. pod dowództwem por. Józefa Trawińskiego, por. Nowaka i kap. Wiewiórowskiego. Początkowo działaliśmy pod pozorem organizacji ochrony pogranicza (Grenzschutz), bo z tytułu tego pobierano żołd z jednostki wojskowej we Wrześni. W grudniu 1918 r. postanowiono zlikwidować jednostkę wojskową armii niemieckiej w koszarach we Wrześni. Przeprowadzono wywiad, celem ustalenia posterunków, w których w dniu ataku na koszary będą pełnić służbę żołnierze Polacy będący przy wojsku niemieckim. W dniu ataku o północy zaatakowano koszary i bez poniesionych strat bojowych opanowano koszary, zabierając wszelki sprzęt zbrojny i rozbrojono wojsko i wysłano do Niemiec. Z końcem grudnia 1918 r. wyjechałem z Kompanią Wrzesińską pod dowództwem por. Józefa Trawińskiego i por. Nowaka do miejscowości Zdziechowa koło Gniezna, gdzie przebywał batalion wojska niemieckiego w folwarku przy pałacu.

O świcie tegoż dnia okrążono park pałacu i obstawiono karabinami maszynowymi, ja z dwoma karabinami od strony zachodniej. Posterunki niemieckie na ten widok zaalarmowały śpiące wojsko, które wyszło w popłochu nie ubrane, tracąc w tym momencie orientację co za wojsko, jednak po pewnej chwili nastąpiła wymiana kilku strzałów karabinowych, po czym Niemcy zaprzestali strzelać. W tym czasie nadeszła Kompania Gnieźnieńska nam na pomoc. Za zgodą oficera niemieckiego parlamentariusze por. Nowak por. Trawiński i dwóch szeregowych udali się do pałacu z propozycją do poddania się, zagrażając oficerowi sztabu posiadanie siły zbrojnej wojska polskiego, że jeżeli się nie poddadzą, pałac wraz z folwarkiem będzie kompletnie zbombardowany. Zastraszeni oficerowie sztabu tymi pogróżkami postanowili się poddać. Zabrano tabor z wyposażeniem zbrojnym, jak broni 20 szt., 12 karabinów maszynowych i dużą ilość amunicji. Wojsko odstawiono do koszar w Gnieźnie, zaś Kompania Wrzesińska powróciła ze zdobyczą sprzętu do Wrześni, gdzie na Rynku została powitana przez ludność, po czym zakwaterowana w koszarach we Wrześni. W tej wyżej wspomnianej akcji poległ kolega kapral Filipiak Jan [niestety jest to pomyłka] który został w asyście powstańców pochowany na cmentarzu w Zielińcu, gdzie zamieszkiwał. Następnie pojechałem z Kompanią Wrzesińską do Szubina na pomoc wojskom powstańczym w oswobodzeniu miasta z jednostki wojskowej niemieckiej. Po długich zaciętych walkach obustronnych udało się nam Niemców wyprzeć z miasta Szubina. Niemcy wycofali się do dworca kolejowego, gdzie mieli pociąg pancerny, z którego stawiali zacięty opór. Końcowo widząc przewagę wojsk powstańczych i opanowanie stacji kolejowej wycofali się pociągiem pancernym, któremu nie zdołano udaremnić ucieczki. Po parodniowym pobycie w Szubinie wyjechałem z kompanią na pomoc do Łabiszyna, Żnina, Pakości i Kobylina w celu oswobodzenia tych miejscowości z wojsk niemieckich, gdzie pozostałem w akcji wojennej do kapitulacji Niemiec.

W wojsku powstańczym pozostałem w charakterze zawodowego do dnia 18.03.1921 r., przenosząc się do cywila. W roku 1922 podjąłem pracę zawodową Straży Granicznej, w której pełniłem obowiązki na granicy polsko-czechosłowackiej, a następnie polsko-rumuńskiej, aż do wybuchu wojny w 1939 r. Z powodu zajęcia Polski przez Niemców udałem się wraz z armią do Rumunii – gdzie jako internowany przebywałem do 1941 r. Z powodu wkroczenia armii niemieckiej do Rumunii zostałem wzięty do niewoli niemieckiej, gdzie przebywałem w obozie jeńców wojskowych aż do zakończenia działań wojennych i kapitulacji Niemiec.

W roku 1946 powróciłem do Ojczyzny i rodziny przebywającej w miejscowości Zieliniec.

W 1946 r. rozpocząłem pracę w powiatowym Zarządzie Drogowym we Wrześni, a następnie w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Gnieźnie.

Teofil Nowak - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Teofil Nowak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)