Wesołowski Wojciech

Wojciech Wesołowski (1896 – ?)

Wojciech Wesołowski

Urodził się 6.04.1896 w Starczanowie jako syn Jana i Magdaleny z d. Garsteckiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach I Kompanii Wrzesińskiej. Następnie wcielony został do 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany został w 1921 w stopniu starszego szeregowca.

W okresie międzywojennym mieszkał w miejscowości Niwka ul Kościuszki 18 (pow. Będzin).

Został zweryfikowany 17.10.1935 (numer weryfikacyjny 16885) – Koło Mysłowice.

Był żonaty. Miał dwoje dzieci: Marian (1926) i Wanda (1929). Był pracownikiem PKP.