Woźniak Antoni

Antoni Woźniak (1895 – 1943)

Urodził się 01.06.1895 w Kawęczynie jako syn Jana i Franciszki z d. Rejmisz (Remisz).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.7581).

Zweryfikowany został jako powstaniec 03.09 1936 r. (nr 19294), będąc członkiem Koła w Opalenicy.

Starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Był urzędnikiem.

Zmarł w KL Mauthausen 03.01.1943 r.