Wiechciński Henryk

Henryk Wiechciński (1895 – 1982)

Urodził się w dniu 27.12.1895 r. w Pięczkowie jako syn Andrzeja i Józefy z domu Staszak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim przy oswobodzeniu miasta Poznania, Szubina, Rynarzewa, Samoklęsk i Turu w 1. Kompanii Marynarzy pod dowództwem Adama Białoszyńskiego od dnia 11.11.1918 r. do 17.06.1919 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.28-0.976 z dnia 28.12.1957 r.

Zmarł 22.10.1982. Spoczywa na cmentarzu w Pucku.

Henryk Wiechciński - cmentarz w Pucku
Henryk Wiechciński – cmentarz w Pucku