Witczak Stefan

Urodził się w Zasutowie w dniu 1.09.1899 r. jako syn Wojciecha i Łucji
z domu Dębickiej.

Wstąpił ochotniczo do formujących się oddziałów powstańczych w Środzie
w grudniu 1918 r. i brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu, a później
włączony został do 1 Kompanii Wrzesińskiej, w składzie której walczył pod
Gnieznem, Mogilnem i w okolicach Bydgoszczy, gdzie został ranny.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa
nr: 0/1064 z dnia 31.12.1958 r.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni