Tomczak Edward

Edward Tomczak (1900 – 1974)

Urodził się 31.08.1900 w Mielżynie jako syn Edwarda i z d. Anny Steinbart.

Wstąpił do oddziału Powstańców Wielkopolskich we Wrześni i walczył z bronią w ręku przeciwko Niemcom na terenie Wrześni, Żnina, Szubina, Rynarzewa, Kcyni, pod Nakłem i Łabiszynem. Z odcinka bydgoskiego został przeniesiony do 9. Pułku Strzelców Wlkp. na odcinek Leszno – Rawicz. W lutym 1919 r. został ranny i przebywał w szpitalu w Gnieźnie. W 1922 roku został zwolniony z Wojska Polskiego jako inwalida wojenny.

W 1923 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Katarzyną Szczepańską. Mieszkał wtedy w Sokołowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Uchwałą RP W 15/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 23.02.1974 w Gnieźnie.