Zakrzewski Franciszek

Franciszek Zakrzewski (1900-1991)

Urodził się 19 listopada 1900 w Gnieźnie jako syn Józefa i Anny Drożdżewskiej.

28 grudnia 1918 przystąpił do oddziałów powstańczych na terenie Gniezna i brał udział w opanowaniu koszar 6 pułku dragonów pruskich, a następnie walczył pod Zdziechową i Rynarzewem. Był żołnierzem 3 pułku ułanów w Gnieźnie.

W 1924 ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Prawnym Uniwersytetu Poznańskiego. Był sędzią sądu Grodzkiego w Wągrowcu, a później w Mogilnie. W 1939 był notariuszem w Rogoźnie.

W kampanii wrześniowej był żołnierzem 58 pp. w Poznaniu i 28 września trafił do niewoli niemieckiej pod Dęblinem.

Po wojnie był notariuszem w Rogoźnie, a od 1946 sędzią sądu Okręgowego w Poznaniu. W latach 1952-1970 był notariuszem oraz kierownikiem Państwowego Biura Notarialnego we Wrześni. Przez cały ten czas był doradcą prawnym ZBOWiD-u.

Był żonaty z Heleną Elantkowską.

Zmarł 21 października 1991.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)