Gryska Szczepan

Szczepan Gryska (1902 – 1986)

Szczepan Gryska urodził się 16.12.1902 w Dopiewcu jako syn Bartłomieja i Wiktorii z d. Sobkowiak.

Uczęszczał do szkoły podstawowej w Dopiewcu. Po ukończeniu jej pracował w gospodarstwie rodziców.

Jako 16 letni chłopiec zgłosił się ochotniczo do oddziału powstańczego w Dopiewie pod dowództwem płk. Kopy. Brał czynny udział w walkach pod Zbąszyniem. Następnie został przydzielony do 6. kompanii 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Wraz ze swoim pułkiem w marcu 1919 uczestniczył w walkach o Lwów. 20 lipca 1920 r. został ranny i tym samym został zwolniony do domu jako inwalida.

Od 22 maja 1922 r. po wyzdrowieniu podjął pracę na PKP w Poznaniu jako zwrotnicowy, gdzie pracował do 1939 r.

Od 02.11.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Powstańców 1. Pułku Strzelców Wlkp. w Poznaniu.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 15729 z dnia 09.07.1935).

W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Plewiskach.

W 1939 r. był członkiem Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna.

Brał czynny udział w kampanii wrześniowej. Dnia 21.09.1939 został wzięty do niewoli. Pracował w miejscowości Kassel w kopalni węgla. W październiku 1945 wrócił do kraju.

Po wojnie wrócił do pracy w PKP i pracował tam do czasu przejścia na rentę w 1963 r.

Został odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.29-0.353 z dnia 1968-08-29
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Należał do ZBoWiD Koło Września (data wstąpienia 06.06.1967).

Zmarł 08.10.1986 i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Szczepan Gryska - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Szczepan Gryska – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)